Möödunud nädala reedel, 17. novembril, toimus Lihaveisekasvatajate Seltsi infopäev. Seekord oli kohtumispaigaks Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoht.

Päeva alustas tervitussõnadega seltsi esimees Jane Mättik, kes oma esitluses kahjuks ei saanud midagi rõõmustavat välja tuua. On vähenenud lõpetajate tõttu seltsi liikmete arv, on vähenemas ammlehmade arv ja sektorite toetamises on suur ebavõrdsus.

Peale Jane esitlust andis Järvamaa Kutseharidusest õppimisest ülevaate JKHK juhtõpetaja Aive Kupp. Aive jutust jäi kõlama, et aastatega on erialade täituvus suurenenud. Õpilastele on loodud palju võimalusi ja saadakse põnevaid kogemusi.

Põllumajandus- ja regionaalpoliitika asekantsler Madis Pärtel rääkis meie lihaveisekasvatajatele juba rakendunud toetusmeetmetest ning andis ülevaate, mis on ees ootamas uuel aastal. Teema juures oli saalist palju küsimusi ja sõnavõtte.

Madisele järgnes tänavune aasta konsulent Olavy Sülla üsna sarnase teemaga. Olavy andis ülevaate käesoleva aasta toetusperioodist läbi konsulendi pilgu. Taaskord oli teema sedavõrd oluline, et enamuse Olavyle ette antud ajast, sisustasid küsimused saalist. Olavy tutvustas uut trükist, kus on välja toodud tingimuslikkuse nõuded. Trükis on leitav ka veebis- TINGIMUSLIKKUS 2023

Peale kiiret lõunat jätkasime kasvatajate kogemusloo jagamisega. Seltsi liige Liisi Laos Kirbla Mahe OÜ-st tutvustas enda ettevõtet ning kogemust, kuidas tema farmis asjad käivad. Tähelepanu köitis kindlasti Liisi portsjonkarjatamise kogemus, kelle sõnul olevat see ideaalne viis lihaveiste karjatamiseks. Liisi ettekannet täiendas Marko Hiiemäe Linnamäe Lihatööstuse tegevjuht, kes kasvatab lihaveiseid Sepa veised OÜ-s. Marko andis ülevaate Liisi loomade rümpade tulemustest ning samuti tutvustas enda tegemisi lihaveisekasvatuses ning kogemust portsjonkarjatamisega. Liisi ja Marko lugudest on nii mõndagi õppida ja ise järele proovida.

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu lihaveiste aretusspetsialist Maria Liisa Luur tuletas meelde kuidas valida teadlikult tõupulli ning millised tööriistad on olemas, mis aitaks kaasa selle otsuse tegemisel. Jane Mättik rääkis samas ettekandes Vytelle künakatse tulemustest.

Pika päeva lõpetasid müügiteemadel Marko Hiiemäe Linnamäe Lihatööstusest, Janek Mustmaa Baltic Viancost, Rando Treimuth Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistust ja Tanel Bultiko Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistust.

Olavy Sülla ettekanne

Jane Mättik ettekanne

Marko Hiiemäe Sepa veised ettekanne

Liisi Laos ettekanne

Madis Pärtel ettekanne

Marko Hiiemäe Linnamäe lihatööstus ettekanne

Rando Treimuth ettekanne

Janek Mustmaa ettekanne

Maria Liisa Luur ja Jane Mättik ettekanne

Jaga seda uudist: