Aretus

Viited
Jõudluskontroll

Paljud lihaveisekasvatajad, eelkõige need, kes kasvatavad puhtatõulisi lihaveiseid, on oma karjad registreerinud jõudluskontrollis. Andmed vastavate karjade arvukuse kohta leiad Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS kodulehelt. 

Kui tekib veel aretusalaseid küsimusi, võta ühendust:

Lihaveiste peaspetsialist: ILMAR KALLAS

ETKÜ TR sekretär, lihaveiste spetsialist: REET TOI (piirkonnad Viru-, Järva-, Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga-, Võru-, Viljandimaa)

ETKÜ lihaveiste aretusspetsialist: MARIA LIISA LUUR (piirkonnad Pärnu-, Saare-, Hiiu-, Lääne-, Rapla-, Harjumaa)