Heaolu

Kas teadsid, et vastavalt Loomatauditõrje seadusele ja Riiklike Loomatauditõrje Programmide rakendusmeetmetele tuleb veisekarju uurida:

 1. Leukoosi suhtes 2 korda aastas.
 2. Brutselloosi suhtes 1 kord viie aasta jooksul.
 3. Tuberkuloosi suhtes 1 kord kolme aasta jooksul.
 4. Farmi veterinaarakt tuleb koostada 1 kord kolme aasta jooksul.

Veterinaararstide andmebaasi leiad Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt, pane otsingusse näiteks nimi või piirkond.

Veistel esinevad nakkushaigused

Katrin Mähar; Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Ettekanne Eesti Lihaveisekasvatajatete Seltsi  Ida-Viru-,  Lääne-Viru-,  Järva-,  Jõgeva- ja Harjumaa piirkondlikul infopäeval  21.11.2012.a. Jänedal

Eesti veisekarjades esinevad viirushaigused

 • Infektsioosne rinotrahheiit
 • Respiratoor-süntsütsiaalviirusinfektsioon
 • Paragripp-3 viirusinfektsioon
 • Adenoviirusinfektsioon
 • Veiste viirusdiarröa
 • Veiste koronaviroos (talvedüsenteeria)
 • Veiste rotaviirusinfektsioon

Hingamisteede virooside üldised tunnused

 • Haiguse kulg oleneb karja eelnevast seisundist (karjaimmuunsusest).
 • Ägeda kulu korral esineb palavik, isutus, loidus, piimalehmadel toodangu langus.
 • Vesine-limane nõrevool ninast, mõnel juhul ka silmadest; hiljem läheb üle mädaseks.
 • Köhatamine, köha, hingeldus.
 • Rasketel juhtudel kopsupõletik, tiinetel lehmadel abort, üksikjuhtudel looma surm.

Veiste nakkav rinotrahheiit

 • Respiratoorne, entsefaliidi ja genitaalne vorm
 • Levib aerogeensel ja sugulisel teel
 • Vasikatel kestab ternesega saadud immuunsus 1-6 kuud
 • Latentne nakkus e. vaikne nakkus
 • Reaktiveerub stressi korral – loomade transport, ümberpaigutamine

Veiste viirusdiarröa viirus

 • Äge nakkus-tavaliselt 6 kuu kuni 1-aastastel loomadel
 • Subkliiniline nakkus – 70-90% juhtudel
 • Tiinete loomade nakatumisel läbib viirus platsenta- tekib abort või sünnib PI vasikas, kes eritab viirust pidevalt suurtes kogustes.
 • Tiinetel loomadel sõltub haiguse kulg tiinuse staadiumist.
 • Nakatumine 30-120 tiinuse päevani loob eelduse PI vasika sünniks.
 • Nakatumine 100-200 tiinusepäeval toob kaasa väärarengud.
 • Hilises tiinuse staadiumis nakatumine- sünnivad terved seropositiivsed vasikad

Veiste respiratoorne süntsütsiaalviirus

 • Tabandab peamiselt täiskasvanuid veiseid
 • Viirus levib õhu kaudu ja nakatumine toimub respiratoorsel teel
 • Haiguse kulg oleneb pidamis-, söötmistingimustest ja karja immuunsusest, samuti viirustüve virulentsusest .
 • Tiinetel loomadel võib nakatumisel esineda aborte
 • Maternaalsed antikehad ei takista kliinilist haigestumist.

Seedetrakti virooside üldised tunnused

 • Ägedal juhul järsku algav tugev kõhulahtisus –  võib segi ajada söödamürgistusega;
 • Talvedüsenteeria korral haigestuvad peamiselt piimalehmad, neil tugev toodangu langus; äge kõhulahtisus, vahel veresegune;
 • Rotaviroosi haigestuvad peamiselt vastsündinud vasikad; haigus erineva raskusastmega; roe valkjas-kollakas, limakämpudega.

Veel viirushaigustest

 • Haigused levivad sagedamini sügis-talvisel ja kevadisel perioodil.
 • Kehvade söötmis-pidamisolude puhul kulgeb haigus raskemini.
 • Sageli mitu haigustekitajat koos.
 • Haiguse läbipõdemisel omandab loom 6 kuud-2 aastat kestva immuunsuse.
 • Immuunsete lehmade vasikad on viiruse vastu kaitstud 3-6(8) kuud.
 • Sama haigustekitaja teeb ‘järgmine kord’ tunduvalt vähem ‘pahandust’.

Nakkuse toomine karja ning levimine

 • Loomade ostmine
 • Karjatamine
 • Naaberkarjad
 • Seemendamine/embrüo siirdamine
 • Loomanäitused
 • Loomaarst
 • Sõravärkijad
 • Transpordivahendid
 • Piimaauto
 •  Jt

Üldised meetmed viirushaiguste leviku vältimiseks

 • Sissetoodavatel loomadel rakendada 30 päevane karantiin ja uurida haiguste suhtes, mida ei taheta oma karja tuua
 • Soovituslikult võiks uurida veiste viirusdiarröa, rinotrahheiidi, paratuberkuloosi, leptospiroosi, pügajaraia, salmonelloosi ja nakkusliku mastiidi tekitajate suhtes.
 • Tegemist on haigustega, mille suhtes jääb kari sageli püsivalt nakatunuks ja mille tõrje on seotud suurte kuludega.
 • Otsesed ravivõimalused puuduvad; rakendada saab toetavat ja teisest nakkust
  ennetavat ravi.
 • Vaktsineerimine (arvestades karja seisundit).
 • Noorloomade vaktsineerimisel arvestada emalt saadud (maternaalse) immuunsuse olemasoluga.
 • Riigi seisukohalt vaadatuna on võimalik veisekarjade tervendamine viirushaigusest tõrjekava alusel.
  

Diagnoosimisvõimalustest

 • Viiruse määramine organmaterjalist (haiguse algjärgus).
 • Antikehade määramine vereproovidest: esimene proov esimestel haiguspäevadel, kordusproov kahe nädala möödumisel antikehade tekke tõestamiseks.
 • Diagnoosi panek on oluline oma karja seisundi kindlakstegemiseks.
 • Karja immuunse seisundi teadmine aitab otsustada vaktsineerimise vajalikkuse üle.

Leptospiroosist

 • Levib nakatunud uriiniga saastunud veega, toiduga, nakatunud lehmade platsentaga. Ägeda nakkuse puhul ka piimaga
 • Levitajateks on nakatunud veised, hiired, rotid.
 • Põhjustab aborte, palavikku, aneemiat, hemoglobinuuriat, ikterust, neeru- ja maksapuudulikkust.
 • Ravi antibiootikumidega ei pruugi mõjuda, loomad jäävad edasi leptospiirade kandjateks ja levitajateks.
 • Inimesele ohtlik- haigus levib nahal olevate kriimustuste ja nakatunud veiste uriini sattumisel silma, ninna või suhu.
 • Haigus võib kulgeda ka subkliiniliselt- puuduvad kliinilised tunnused, aga loomad eritavad haigustekitajat uriiniga.
 • Saastunud karjamaa veekogudes hävib leptospiira talvel- ei kannata külmumist.

 VTL-s uuritakse veiseid järgmistele leptospiroosi serotüüpidele:

 • L. pomona
 • L. grippotyphosa
 • L. icterohaemorrhagic
 • L. canicola
 • L.hardjo
 • Võimalus veel L.tarassovi, bataviae ja bratislava uuringuks.

Eestis kasutusel olevad kompleksvaktsiinid

 • Paragripp-3, respiratoorne süntsütsiaalviirus ja viirusdiarröa
 • Rotaviirus, koronaviirus ja E.coli
 • Paragripp-3 ja respiratoorne süntsütsiaalviirus vasikatele

Eestis kasutusel olevad monovaktsiinid

 • Viirusdiarröa
 • IRT