Šaroleeklubi

Info klubiga liitumise ja ürituste kohta: Mariliis Vahar 53 972 963 või chklubi@gmail.com

Eesti šaroleeklubi 2022 voldikut eesti keeles vaata siit

Eesti šaroleeklubi 2018 voldikut inglise keeles vaata siit
Eesti šaroleeklubi 2016 voldikut vaata siit.
Eesti šaroleeklubi 2016 voldikut inglise keeles vaata siit.
Eesti šaroleeklubi 2014 voldikut vaata siit.

ŠAROLEEKLUBI ASUTAMINE

Šaroleeklubi asutamiskoosolek toimus 3. aprillil 2013. aastal Visklas Airika Rahuoja ja Ivo Nokkuri eestvedamisel. Kohal oli 17 šaroleekasvatajat üle Eesti ja ELKS esindaja Aldo Vaan.

Koosolek algas tutvumisringiga, kus iga osaleja sai lühidalt sõna. Ühehäälselt otsustati lugeda ELKS koosseisu kuuluv šaroleeklubi kohalviibijate poolt looduks. Oma mõtteid klubi eesmärkidest ja edasisest tegevusest tutvustasid Targo Pikkmets, Vallo Kruusimägi ja Alar Kuusik. Ülejäänud osalejad arutlesid kuuldud võimaluste üle, tegid parandus- ja täiendusettepanekuid.  ELKS poolt pakutavaid võimalusi ja edasisi ootusi klubilisele tegevusele tutvustas Aldo Vaan. Kohalviibijad said esitada täpsustavaid küsimusi ja edastada oma arusaamisi koostööst seltsi ja klubi vahel.’

Ühiselt seati paika klubi eesmärgid:

 • Reklaam šaroleele kui suurepärasele lihaveisetõule
 • Ühiste eesmärkidega sõpruskonna loomine
 • Infovahetus (tõuloomade müük, ost, tõupullide vahetus jms.)
 • Koostöö loomade ostul ja müügil
 • Kogemuste vahetamine
 • Tõupõhiste teadmiste omandamine

Klubilise tegevuse sisu sõnastati kokkuleppeliselt järgnevalt:

 • Klubi tegutseb ELKS koosseisus
 • Kuulutada välja konkurss klubi logo kujundusele (klubi liikmete hulgas)
 • Koosolekute edaspidine rahastamine on osalevatele liikmetele vabatahtlik ja annetuspõhine.
 • Klubi president valitakse üheks aastaks. Aastal 2013 Airika Rahuoja.
 • Koosolekute vahelisel ajal suheldakse meilitsi.
 • Igal koosolekul lepitakse kokku järgmise koosoleku korraldaja, toimumise koht, aeg ja soovitav esineja.

Šaroleeklubi presidendiks aastal 2013 valiti Airika Rahuoja, kelle korraldada jääb ka järgmine klubi kokkusaamine, mis toimub 21. mail 2013 Tamme külas Raplamaal. Külalisena on oodatud esinema Olustvere TMK õppejõud Marika Oeselg, kellega koos räägime tõuloomade söötmisest.

Loodud klubi loodab ühendada kõiki Eesti šaroleekasvatajaid ning on valmis panustama koostöö parandamisse ja kontaktide loomisesse  loomakasvatuse valdkonnas.

14.-16. veebruaril 2023 käisid Šaroleeklubi aktiivsed liikmed koos koostööpartnerite ja sõpradega õppe-, puhkuse- ja kultuurireisil Saksamaal. Loe lähemalt: https://lihaveis.ee/kas-toita-looma-voi-tema-vatsabaktereid/

17. märtsil 2022 kogunesid Eesti šaroleeklubi ja Limusiiniklubi

17. märtsil 2022 kogunesid Eesti šaroleeklubi ja Limusiiniklubi ühise laua taha, et arutada kehtivaid ja tulevikus lisamist vajavaid valikukriteeriume noortele aretuspullidele tõuraamatusse võtmiseks.
Peamised ettepanekud olid:

1. Pulli ema-ema DNA kontroll võiks lisanduda põlvnemisandmete kontrollimisele (kui ema-ema on välja läinud, siis ei saa enam kontrollida, aga ei ole takistuseks tõuraamatusse võtmisele).

2. Tõupulli ema peab olema 100% puhtatõuline loom. (Praegu kehtivas aretusprogrammis on loom puhtatõuline kui ta tõu veresus >93,8%. See on alates 5. põlvkonna loomast. Seega oleks tulevikus tõupull alates 6. põlvkond).

3. Kaalumised – lisaks 200 päeva ja 365 päeva kaal (sünnikaal on täna kohustuslik) – üleminekuaeg kuni 01.01.2025, alates 0.01.2025 on kohustuslik kõigile tõuraamatusse võetavatele pullidele.

4. Tõutüübilisuse hindamine – teostab ETKÜ töötaja.

Kohustuslikuks ei soovitud muuta nudisuse uurimist, lineaarset hindamist, geneetiliste haiguste uurimist, poegimiskerguse hindamist tõupullil, genoomtestimist.

Järgnes ühine lõuna Sämmi Grillis.

10.-11. juunil 2021 kogunes EESTI ŠAROLEEKLUBI Saaremaal Pulga talus www.pulga.ee/

Peale pikka piirangutega aega oli inimestel jälle võimalus kodust välja tulla ning silmast-silma kohtuda ja ligi 30 kokkutulnul juttu jätkus.

Alustuseks tutvusime Pulga talu tegemistega, vaatasime karjamaad ja loomi mere ääres ning heitsime pilgu siloteo praktilisele poolele. Seejärel rääkisid vajalikke nippe ja meeldetuletusi silo tegemise teooriast Tiina Meikar ja Marek Peenaslu.  Tanel-Taavi Bulitko rääkis hetkeseisust veiste ostu-müügiturul.

Eesti šaroleeklubi senise juhatuse 3-aastase tööperioodiga jäid klubi liikmed rahule ning juhatus valiti tagasi samas koosseisus – Vallo Kruusimägi, Mariliis Vahar ja Reet Pikkmets. Plaanis on klubi poolt esitada kandidaadid ka Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi uude juhatusse, mis valitakse seltsi suvepäevadel 2.-3. juulil Toosikannus.

Ülevaate šaroleekasvatajate maailmaorganisatsiooni tegemistest andis Reet Pikkmets. Käimas on ülemaailmne konkurss, kuhu oodatakse videosid ja fotosid erinevate maade šarolee tõugu loomadest talus või näitustel. Täpsem info https://www.charolaisinternational.com/virtual.

Ja kui covid ei sega, siis aastal 2022 (7.-17. juulil) on kavas Ülemaailmne Šaroleekongress Inglismaal.

Aga ega klubiüritusel ainult lehmajuttu räägitud. Majaperemees grillis külalistele põrsast ja veiseliha. Oli saun ning kohaliku Pöide Pruulikoja http://poide.ee/ toodete esitlus ja degusteerimine. Järgmisel hommikul said huvilised veel külastada Tõlluste mõisa ja sealset mahetootmist, mille saadusi kasutatakse erinevate ökokosmeetikatoodete tootmisel.

Täname pererahvast Eve ja Martin Kruppi ülitoreda vastuvõtu eest, Baltic Agro loomakasvatusinimesi Tiina Meikarit ja Piret Annust toetuse eest, Marek Peensalu Wihuri Agrist ja kõik osalejaid, kes leidsid võimaluse tulla!

Järgmise kohtumiseni juba Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi suvepäevadel 2.-3. juulil Toosikannul!

Ilusat suve jätku!
Eesti šaroleeklubi juhatus

24. augustil 2020 pidas Eesti šaroleeklubi Ööbiku Gastronoomiatalus Raplamaal koostöös Anu Ait OÜ-ga ühe vahva seminari “Veiseliha meie toidulaual”. Kokkutulnuid oli ligi 50, kohale tuldi nii saartelt kui Lõuna-Eestist, et ikka kuulata uudiseid lihaveisekasvatuse maastikul, omavahel suhelda ja tippkoka käe all valmistatud šaroleeliha degusteerida.

Vastavalt päevakavale ettekanded:

 • Anu Hellenurme, Anu Ait OÜ juhataja, EPKK Lihatoimkonna juht – Tarneahela põhine koostöö lihasektoris
 • Kaja Vainula VTA Juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) –  Nõuded söötmises ja lihaveise kasvatuses
 • Tõnu Põlluäär, ETKÜ Tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja – Šarolee jõudluskontrolli tulemused
 • Targo Pikkmets – Parim Lihaveisekasvataja 2014, Talu ja Tulu OÜ, konsulent –  Söömust mõjutavad tegurid
 • Marika Oeselg – Aasta konsulent 2019 – Soovitused pidamises- ja söötmistingimustes lihaveisekasvatuses
 • Andres Vaan – Parim lihaveisekarjakasvataja 2019, Topi Mõis OÜ – Karjatamine, söötmise hindamine karjas
 • Ants Uustalu, Ööbiku Gastronoomiatalu peakokk – Veiseliha meie toidulaual

Lisaks olid üllatuskülalised: PRIA esindaja, kes rääkis PRIA loomade registri teemal, olevikust ja tulevikust ning Tanel Bulitko teemal lihaveiste müük. ETKÜ kaudu.

Ja muidugi oli seminari tähtis osa grillitud veiseliha degusteerimine koos vestlusringiga.

Tühja kõhuga ei läinud koju keegi!

14.02.2019

Šaroleeklubi kogunes Keavas, ETKÜ seminariruumis. Kohal 29 inimest.

Pidasime sõbrapäeva ja õnnitlesime sünnipäeva puhul klubi asutajaliiget Airika Rahuojat.

Koosoleku teemad.

* Tõnu Põlluäär andis ülevaate šaroleedest jõudluskontrolli andmete põhjal
* Kiire ülevaade šarolee aretusprogrammist
* ELKS kaubamärgise “Eesti Lihaveis” taotlemisest
* Maamessi jt. näitusted
* 2019 rahvusvaheline noorteprogramm Kanadas 22.-31. juuli 2019.
2018.a. osalejatelt positiivne tagasiside
http://www.lihaveis.ee/uudised/noored-saroleekasvatajad-kanadas-juulis-2018
* Rahvusvaheline Konverents Iirimaal 4.-12. august 2019
vt. https://www.charolaisinternational.com/

* Klubi reisi 2019. Ettepanekud Leedu ja Soome.
* Klubiliikmete ettepanekud koolituste teemade ja järgmise kokkusaamise koha osas. (Maikuus Ivo juures).

Suur aitäh Mariliis Vaharile vahvate magusate ja soolaste tortide eest!

Lisaks koosolekule külastasime testpulle Keava laudas ja uudistasime Sanna Turu uut loomakasvatushoonet.

Sündmusest kokkuvõte ka ETKÜ uudistes.

 

Foto: Tanel-Taavi Bulitko

29.08.2018

Šaroleeklubi koos sõprade ja toetajatega Tsura Talu OÜ-s.

Päevakava ja millest rääkisime:

12.00 – 13.30 Ringkäik Tsura Talu OÜ-s Margus Keldo juhtimisel.

Alates kell 13.30 seminariruumis:
* Ülevaade noorte reisist Kanadasse Charolais Youth Programm. (Vallo Kruusimägi)
* Ülevaade Šarolee Maailmakongressist Rootsis (Kongressil osalenud)
* Loomade müügivõimalused (Tanel-Taavi Bulitko’)
* Šaroleeklubi edasised plaanid ja jooksvad küsimused (Šaroleeklubi juhatus)

16.30 —  Grillisime ja ajasime juttu

Suured tänud kõigile osalejatele. Oli väga tore üritus. Ja Mariliisi sünnipäev sai peetud!
Suur kummardus Margusele, kes meid võõrustas ja oma tegemistes ülevaate andis.
Täname Anu ja Anu Aita väikese sponsorluse eest ürituse korraldamisel.
Tänusõnad Teedule, kes tõi meile kõigile “Teedu viinerit” ja abistas meid grillimisel Eesti Lihatööstuse

03.05.2018

Vaatamata kiirele kevadtööde algusele ja jätkuvale poegimishooajale kogunes Šaroleeklubi 3. mail Oidremal Pärnumaal. Põhjusi kokku saada ja tähistada oli mitmeid:
–       klubi, mis sai loodud 3. aprillil 2013, on nüüd 5 aastat šaroleehuvilisi koondanud. Vt. kroonika algust lehekülje all osas.
–       veebruarikuus sai parima lihaveisekarjakasvataja tiitli Vallo Kruusimägi  www.lihaveis.ee/uudised/tunnustus-lihaveisekasvatajatele
–       šaroleekasvatajaid esindab Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuses Targo Pikkmets http://www.lihaveis.ee/uudised/kokkuvote-seltsi-uldkoosolekust

Loe sündmusest lähemalt siit.

Kokkusaamine 29.08.2017 oli meil natuke erinev eelnevatest – praktiliselt poole päevast täitis koolitus teemal: Olulisemad hingamisteede- ja seedetrakti infektsioonid, sigimist mõjutavad infektsioonid, tauditõrje põhimõtted. Lektor vetarst Vallo Seera.
Loengu materjal üleval Olustvere TMK kodlehel (sarnane loeng toimus ka 11.08 Saaremaal)
http://www.olustvere.edu.ee/wordpress/?page_id=295

Koolitusel osalejatele väljastati tunnistused, mida arvestatakse põllumajandusloomade heaolu toetuse taotlemisel.
Teine osa päevast oli OÜ Ohtla Lihaveise farmikompleksi külastamine ja traktori haagisel safari luhakarjamaadel loomi vaatamas. Elamus!
Päeva lõpuks jõudsime ühte tallu, kus pidasime Mariliis sünnipäeva. Rõõmsa seltskondliku vestluse saginas jäi ametlik info tagaplaanile ja seepärast paneme selle siia kirja.

1. Järgmise aasta klubireisist – kui teeks selle Šarolee Maailmakongressille, mis toimub 2018 aastal Rootsis. Kuupäevad 29. juuuni – 7.juuli ja esialgne kava on paigas, maksumust ei oska ütelda enne detsembrit.
Info rootslastelt inglise keeles alljärgneval lingil.
https://docs.wixstatic.com/ugd/1ed212_a707488f6e794ed49487f77386c7c72f.pdf

Šarolee noorpullid Maamessil lihaveiste näitus-konkursil 21. aprillil 2017

11. aprillil 2017 algusega kell 11.30 kogunes Eesti šarolee klubi Lääne-Virumaal Kadila Seltsimajas. Kohal oli üle 20 inimese, enamus šaroleekasvatajad, aga ka koostööpartnerid Baltic Agrost ja Dimediumist.

 

Päevakava:
11.30 – 12.00 Kogunemine
12.00-12.20 – Baltic Agro esindaja lühiettekanne: silo tegemine
12.20 -13.30 Klubi tegevused 2017
* Ülevaade arvudes: šaroleed ja nende kasvatajatest Eestis
* Maamess ja šaroleed
* Teised näitused (Luige, Saarte Viss ?, Jäneda, Ülenurme ) ja seal šaroleede näitamine
*  Osalemine Lihaveisekasvatajate Seltsi 2017 tegevustes (suvepäevad Nelijärvel, õppereis Horvaatiasse)
13.30 – 15.00 Jaanus Vessart esines teemaga „Arvud ja tulem lihaveisekarjas Karitsu Rantšo näitel“ (Esmatähtis ei ole tõug, vaid kuidas oma karja tulemusi analüüsida!)

15.00 -16.00 Hannora OÜ farmi külastus.

Täname võõrustajaid Hannora OÜ-st ja kõik osalejaid!

Teisipäeval 04.10.2016  kell 10.30-14.00

kogunes Eesti šarolee klubi Läänemaal. Võõrusatajaks OÜ Ohtla Lihaveis. Kokku olid tulnud 28 šaroleehuvilist. Tegime väikese ringkäigu renoveeritud farmis, vaatasime lehmikuid karjamaal ja pulle laudas, kinnitasime keha ja arutame klubi tegevusi. Veel sel aastal on plaanis õppereis Lätimaale 29.nov.-1.dets. Järgmise aasta plaanidest pandi kasvatajatele südamele, et ikka oma puhtatõulisi loomi näitustel esitletaks – see on parim müügitöö nii tõule kui ka oma karjale. Ülevaate noorloomade hetke kokkuostuhindadest andsid Ilmar Kallas ja Aldo Vaan.

Šarolee tõug ja kasvatajad olid esindatud Eesti XXV Talupäevadel ja 2015. a. sündinud lehmikute näitus-konkursil Jänedal,

Kokkuvõtet Jäneda sündmusest ja konkursi protokolli vaata siit.

Šarolee tõugu noorpullide esitlus Maamessil 2016.

Neljapäeval 18.02.2016  kogunes Šaroleeklubi Põltsamaa vallas, Võisiku külas.

Võõrustajateks Allikmäe talu pererahvas Taimi ja Jaan Ploompuu.

Päevakava oli selline.

Sama päevakavaga, mis Põltsamaal, kohtusime 25.02.2016 Saaremaa šaroleekasvatajatega Ranso talus perekond Sallide juures.

19.11.2015 algusega kell 11.00 toimus aasta viimane kogunemine ViljandimaalAbja vallas, Raamatu külas, Kaie talus.

Päevakava
1. 11.00-11.15 – kogunemine, tervituskohv ja väike suupiste.
2. 11.15 – 11.45 – Meenutame Inglismaa ja Austria reise, mida nägime, mida õppisime.
3. 11.45 – 12.30 – 2016. plaanid ja mõtted: õppereisid, näitused Eestis, õppepäevade teemad.
4. 12.30 – 14.00 Talukülastused. Tutvusime Abjak OÜ ja Finkre OÜ tegemistega.

Kokkusaamine 13. augustil 2015 Hiiumaal.
Üritus võttis lause suvepäevade mõõtme.
Loe lähemalt http://lihaveis.ee/uudised/saroleeklubi-suvepaevad-hiiumaal

6. mail 2015 Tõstamaal, Pärnumaal.

Päevakava:
1. Klubi uue juhatuse valimine – juhatus jätkab samas koosseisus Vallo Kruusimagi, Mariliis Vahar ja Reet Pikkmets ja otsustati pikendada juhatuse volitusi 3 aastani (siis on samas rütmis Seltsi juhatuse valimistega)
2. Näitused 2015 –  Luige Maaelu Näituslaadale viib OÜ Talu ja tulu lehma koos vasikaga; Jänedal lihaveiste vissikonkursil osaleme 2014. a sündinud pullidega. Sarolee tõugu esitleme ka Ülenurmel.
3. Klubi reis Inglismaale 28.07.-01.08.2015
4.Kohal algatatud küsimused.
Seejärel külastasime K.A.T. Farm OÜ-d ja nende loomi.
Tänud Alarile ja Rolandile toeka ja maitsva lõunasöögi eest!
Klubi kokkusaamine toimus 29. jaanuaril 2015 Keavas kell 12.00 ETKÜ koosoleku ruumis.
Päevakava:
1. Tanel-Taavi Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees andis ülevaate ühistu arengust, tegevustest, plaanidest. Klubi koostöö ühistuga.
2. 2015 aasta šaroleeklubi plaanid:
– 10.-13. märtsil 2015 külastavad Inglismaa šaroleekasvatajate esindajad Eestit. 1-päevane ringsõit Eestis ning inglaste poolsete ettekannetega infopäev Keavas.
– šaroleeklubi 5-päevane õppereis 2015 Inglismaale juulikuu lõpus.

 – osalemine näitustel 2015 (Luige, Jäneda, Ülenurme)

3. Koostöö kasvatajate vahel (loomade müük sama hinnaga).

4. Jooksvad küsimused.

5. Tutvustav ekskursioon ETKÜ seemendusjaama poolel.

Osales üle 20 inimese (loomakasvatajaid 14 ettevõttest ja ETKÜ esindus).

30. oktoobril Märjamaal, võõrustajateks OÜ Kurevere Puit ja OÜ Roigasaiad. Vaatasime karju, Jaanus rääkis oma loomadest ja plaanidest ja Viljo omadest. Kuulasime ettekandeid Maailma Šarolee Kongressist 2014, Itaalia reisist ja Rootsi Šarolee Ühingu külaskäigust Eestisse. Arutasime järgmise aasta plaane ja muidugi grill ja barbeque šarolee lihast oktoobri kui veiselihakuu lõpetuseks.

Külas käis ka Maaleht, loe artiklit siit.

18. juulil 2014 Saaremaal:
11.30 – 12.00 – Kogunemine Pihtla vallas, Ranso talus, Jaanus Salli juures. Tervituskohv.
12.00 – 12.30 – Üldised veterinaarnõuded loomapidajatele (dokumentatsioon loomade müügil ja otsmisel välismaalt, vere võtmise kohustused jne). Räägib ja vastab küsimustele Andro Jürisson (Saaremaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist).

12.30 – 13.00 – Lihaveisekasvatajatele vajalikud näpunäited veterinaararst Egon Jürissoni pilgu läbi. (Puugid jt. parasiidid, sõrahaigused jne.).

13.30 – 14.00 Veiste kastreerimisest rääkis veterinaararst Gaili Tiitma. Optimaalne vanus 5-6 kuud. Meetod: kirurgiline. Tähtis, et looma on aegsasti valmis eraldi aedikus ja jõudnud rahuneda (stressis loom talub operatsiooni halvemini). Peale lõikust ärkab loom uinuti mõju alt tavaliselt 2-5 tunni pärast ning siis peab tal olema võimalus juua. Hea, kui saab lasta ammlehma kastraati imetama. Härja võib lasta karja juurde tagasi, kui ta on võimeline jälle normaalselt liikuma. Tavaliselt kui lõikus toimub hommikul, siis ühe öö on härg eraldi ja järgmisel hommikul on võimeline karja minema. Operatsiooni järgselt jälgida looma ca nädal, et ei tekiks põletikku jms.

14.00-15.00 – Ringkäik Ranso talus loomade vaatamine.

Seejärel 30 km sõitu ja meid ootas külla Urmas Kruusmägi Vesta Tallid OÜ –st, et näidata omi valdusi ja loomi. Ühise grillilaua taga arutati põllumajandusüritustel loomadega väljatulemisi, Itaalia reisiga kaasnevat jne.

Šaroleeklubi kokkusaamine toimus neljapäeval, 3. aprillil 2014 kell 12.00 Lääne-Virumaal, Vinni vallas, Kadila seltsimajas.
Täitus klubi 1. tegevusaasta! Võõrustajaks seekord Hannora OÜ.

Ühiselt otsustati, et šaroleeklubi jätkab oma praegust tegevust Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi siseselt klubina. Uude klubi juhatusse valiti Vallo Kruusimägi, Reet Pikkmets ja Mariliis Vahar.  Uue juhatuse ülesandeks on jätkata senist kokkusaamiste traditsiooni erinevate kasvatajate juures, informatsiooni kogumist tõupõhiselt, täpsema nimekirja koostamine Eesti šaroleekasvatajatest.

Selle aasta Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi õppereisidest andis ülevaate Ilmar Kallas. Taani reisile on veel mõned vabad kohad. Šaroleekasvatajad lähevad septembri lõpus Itaaliasse.

Järgmine klubi kokkusaamine toimub Saaremaal Jaanus Salli juures 18. juulil 2014.

Peale koosolekut sõideti ühiselt Hannora OÜ loomi vaatama. Esmalt külastasime Tamsalu farmi ning seejärel Nurmetu farmi.

Järjekordne Šarolee klubi kokkutulek toimus 07. detsembril kell 11.00 Martna Päevakeskuses, Martna vallas Läänemaal.
Üritusest võttis osa 21 veisekasvatajat ja 2 loomaarmastajat.

Päev kujunes järgnevalt:

10.30 – 11.15 – Kogunemine, taasnägemiserõõm ja kõhu kinnitamine.
Avasõnad Vallo Kruusimägi.

11.15 – 13.00 – Marika Oeselg, Olustvere Teenindus- ja Majanduskooli loomakasvatuse õppejõud.
Marika pidas loengu ammlehmade söötmisest looma ühe eluaasta tsükli jooksul. Jagas näpunäiteid söödaratsioonide vajalikkusest. Andis põgusa ülevaate heina, silo ja jõusööda vajalikkusest ja ideaalsetest koostistest, et tagada loomale kõik vajalikud komponendid tema heaks kasvuks ja eluks. Amme söötmine perioodil enne poegimist, vasika imetamise ja vasika võõrutamise perioodil.
Marika vastas ka kasvatajate küsimustele jooksvalt terve loengu vältel.

13.00 – 13.30 – Tanel Taavi Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esimees.
Tanel tegi ülevaate hetkeseisust ja loomade realiseerimisvõimalustest.

13.30 – 14.00 – Aldo Vaan, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse esimees.
Aldo andis põgusa ülevaate seltsi tegevusest ja liikmete arvust. Lühiülevaade loomade arvulisest seisust nii 2012 kui ka 2013 aastal, sissetoodud loomade arvust tõuti.
Põgusalt puudutati ka toetuste teemat.

14.00 – 14.15 – Jooksvad küsimused.
Otsustati, et järgmine klubi kokkusaamine toimub 2014. a. märtsikuu esimesel nädalal Lääne-Virumaal ja võõrustajaks on OÜ Hannora.  Kuupäev ja kellaaeg täpsustatakse veebruari keskel.

14.15 – Kogu seltskond suundus OÜ Ohtla Lihaveise farmi külastama. Kõigepealt tutvuti farmi renoveerimata osaga, kus asuvad nuumloomad ning seejärel suundus kogu seltskond äsja renoveeritud farmi ossa, kus ootas neid ees üle 150 šarolee amme. Õhtu lõppes vabamas õhkkonnas farmi saunas.

Lisainformatsioon ürituse kohta:

Mariliis Vahar
53 972 963
Šarolee klubi kokkusaamine toimus 11. septembril kell 11 Oidrema Külakeskuses Koonga vallas Pärnumaal. Keskendusime seekord aretusele: vaatasime koos läbi praegu kinnitatud Ch aretusprogrammi,
Võtsime vastu otsuse, et soovime ETKÜ kaudu saada ka Šarolee Maailmaorganisatsiooni (Charolais Internatinal http://www.charolais-international.com ) liikmeks ja külastada Šarolee Ülemaailmset Kongressi Pratsusmaal 26.08.-6.09.2014.

Seoses sügisese tõuloomade oksjoniga tegime plaane, kes ja kus kohast ja kui palju soovib loomi tellida.

Teoreetiline osa koos kohvi ja saiakestega kestis ca’ 3 tundi, seejärel sõideti 2 km eemale OÜ Talu ja tulu väikest karja vaatama.

Lisainfo ürituse kohta Airika Rahuojalt  tel 517 5112 (vajofarm@gmail.com)