Videod

Mahepõllumajanduse Koostöökogu- Mahelihaveiste portsjonkarjatamine. Taastav põllumajandus 2022
“Sepo, sõbrad ja Eesti talud” 5. osa külas Jane Mättiku Kuusiku talus
Eesti Talupidajate Keskliit “Moodne talu” podcast E5- Sepa Veised OÜ
2021-2022 jõudluskatse noorpullide hindamiskonkurss
MAAELUMINISTEERIUM: Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava tutvustav infopäev
Sügavallapanusõnniku aunastamise/kompostimise teatise koostamise ja esitamise arenduse tutvustus (Keskkonnaamet)
Mahepõllumajanduse Koostöökogu- Mahelihaveisekasvatus Vilsi Anguse näitel
Mahepõllumajanduse Koostöökogu- Maheveiste talvine söötmine
Lühikesest tarneahelast ja otseturundusest, Myndi Krafft (USA)
Maamess 2018
Maamess 2017
Seltsi 15. sünnipäeval sai kokku pandud  üks tunnine video Eesti lihaveisekasvatusest ja -kasvatajatest.
Eestimaa Looduse Fondi (ELF) 2011.a. tehtud video Riido talust
Eestimaa Looduse Fondi (ELF) 2011.a. tehtud video Koivakonna talust