Tõud

Eestis on registreeritud 16 lihaveisetõugu.
Neist arvukamalt on esindatud aberdiin-anguse, herefordi, limusiin, simmentali ja šarolee tõug.

Arvukus aastate lõikes

Jõudluskontroll

Paljud lihaveisekasvatajad, nii need, kes kasvatavad puhtatõulisi lihaveiseid kui ka ristandite kasvatajad, kes on huvitatud oma karja jõudlustulemustest ning võrdlusest teiste karjadega, on oma karjad registreerinud lihaveiste jõudluskontrollis.

Vaata statistikat EPJ kodulehelt: Lihaveiste jõudluskontrolli tegijate ja nende loomade arvud tänase seisuga.

Oma karjaga jõudluskontrollis olemise plussid:

  • müüdavate lihaveiste tõulisust on kõige parem tõestada jõudluskontrollis olevate põlvnemisandmete põhjal.
  • olles liitunud jõudluskontrolliga, saad võrdlevat infot teiste karjade kohta ja ülevaate oma karjas toimuvast, saad oma karja valida sobivat pulli vältides sugulust, kasutada müügiinfot jne.

Jõudluskontrolliga liitumise registreerimislehed AS Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli kodulehel.