Kuidas saada liikmeks

Vastavalt praegu kehtivale Seltsi põhikirjale, võivad Seltsi tegevliikmeks astuda täisealised füüsilised või juriidilised isikud, kes omavad ja kasvatavad lihatõugu veiseid või nende ristandeid.

Kui soovid saada Seltsi liikmeks:
  • Kirjuta avaldus Seltsi juhatuse nimele.
    Saada avaldus aadressil: Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Aretuse 2, Märja 61406, Tähtvere vald, Tartu maakond või e-postile eesti.lihaveis@gmail.com.

  • Või täida allolev avalduse vorm mugavalt veebis.

Muud tingimused

Seltsi liikmeks astuja tasub peale positiivse juhatuse otsuse saamist sisseastumismaksu 65 eurot (Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, a/a 10220014036018 SEB). Sisseastumismaksu tasunutel ei tule esimesel aastal liikmemaksu tasuda. Järgnevatel aastatel on aastamaksu suurus 60 eurot ning lisaks iga PRIA registris oleva lihaveise eest 0,5 eurot 1. jaanuari seisuga PRIA andmete alusel. (Üldkoosoleku otsus 6.04.2018).

Auliikme staatus

Üldkoosoleku otsusega võidakse kaalukatel põhjustel eriliste teenete eest täisealistele füüsilistele isikutele omistada auliikme staatus. Seni on vastav staatus omistatud lihaveisekasvatajatele Soomest Sari ja Reino Jantunen`ile, kes aitasid 90-ndate keskel kaasa limusiini tõugu puhtatõuliste lihaveiste kasvatamise algusele Eestis, samuti Ivo Wegmannile Šveitsist ning Aigar Suurmaale, Tanel Bulitkole, Ivari Padarile, Leino Vessartile, Ere-Kai Lottale ja Reet Toile.

Liikmeks saamise avaldus: