Farmimärk “EESTI LIHAVEIS”

„Eesti Lihaveis“ on usaldusel põhinev farmi kvaliteedimärk. Märgi taotlemisega kinnitab lihaveisekasvataja, et kasutab oma karja kasvatamisel parimaid praktikaid, täidab loomade heaolu ning keskkonnanõudeid ning karjas teostatakse jõudluskontrolli. Märk „Eesti Lihaveis“ tähendab, et tegemist on hea tava järgi kasvatatud loomade ja nendest saadud toodanguga.

Kõik Eestis sündinud ja kasvanud lihaveised on Eesti lihaveised. Kuid just nimetatud märgiga farmid on tänu kindlatele kvaliteedinõuetele selgemini eristatavad nii teistele loomakasvatajatele, tarbijatele kui kõikidele lihasektoriga kokku puutuvatele inimestele. Nendes farmides kasvatatakse häid loomi ja toodetakse head eestimaist lihaveiseliha.

Lihaveisekasvatus on Eestis praegu kõige kiiremini kasvav põllumajanduslik tootmisharu. Farmimärgiga „Eesti Lihaveis“ tõstame esile meie tublimaid farmereid ning tunnustame nende visa tööd, tänu millele on viimastel aastatel tunduvalt tõusnud lihaveiseliha kvaliteet ning hooldatud tuhandeid hektareid rohumaid.

„Eesti Lihaveis“ kaubamärki omavad seisuga 01.06.2022:

 • Abaja Farm OÜ
 • Andrus Kimask Kaina talu
 • Caro Mahe OÜ
 • Jakoberg OÜ
 • Jane Mättik
 • K.A.T. Farm OÜ
 • Küti Mõis OÜ
 • Küüniniidu OÜ
 • Osaühing Ranna-Villa
 • Osaühing Taveton
 • OÜ Lahe Maamees
 • OÜ Topi mõis
 • Talu ja tulu OÜ
 • Tsura Talu OÜ
 • Vilsi OÜ
 • Osaühing Ohtla Lihaveis
Viited