Herefordiklubi

Herefordiklubiga saab ühendust e-posti aadressil herefordeesti@gmail.com ja telefonil 5549475.

Herefordiklubi asutamine

Sõbrapäeval, 14. veebruaril 2013. aastal said Tõstamaal kokku  23 aktiivset herefordikasvatajat, et moodustada Herefordiklubi.

Idee oli küpsenud juba mõnda aega ning omavahelistes aruteludes tõdetud, et lisaks Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi  huvitavatele  ettevõtmistele oleks vajadus aeg-ajalt ka üht loomatõugu kasvatavatel farmeritel  kokku saada ja Tootsi kombel veidi plaani pidada.  Esimese koosoleku eesmärgiks oli herefordikasvatajate koostöövajaduste väljaselgitamine ja edasise tegevusplaani arutelu. Päeva alustati Tõstamaa  kandi mehe Airek Kolju farmi külastusega, kus peremees tutvustas oma ettevõtmisi. Kohalolijad nägid ka tema töötulemusi puhtatõulise herefordikarja pidamisel.

Klubi asutajate karjades kokku kasvab üle 900 herefordi puhtatõulise ja ristandammlehma.

Koosolek jätkus Merelaiu Puhkekülas. Alguses tutvustasid osalejad ennast ja oma ootusi klubi tegevuseks. Kõlama jäi vajadus nii info- kui kogemuste vahetuse järele, aga ka koostöö loomade ostmisel-müümisel. Huvi tunti ka   õppereiside ning koolituste vastu. Ühises arutelus jõuti välja, kuhu ja kuidas edasi minna. Ühisel meelel oldi selles, et omaette MTÜ-d ei moodustata, vaid klubi tegutseb  Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi koosseisus, mille koduleheküljel saab klubi ka enda tegemistest infot jagada. Omavaheliseks suhtlemiseks ja info vahetamiseks on loodud meili-list. Et  oleks hea edasisel hereforditõu propageerimisel erinevaid publikatsioone ka visuaalselt ilmestada, siis on kavas korraldada herefordide fotosessioon ja luua sellekohane pildipank. Kõige paremini sujub koostöö, kui ka ühiselt midagi ära tehakse –  siit sündiski talgute idee.

Oluliseks peeti rahvusvahelist suhtlust, mille väljunditeks oleks aktiivne osalemine herefordi ülemaailmse organisatsiooni tegevuses. Samuti peeti plaani osalemiseks üleeuroopalisel herefordikasvatajate kokkusaamisel Šveitsis 3.-8. 09. 2014 ja  ülemaailmsel herefordikasvatajate kokkusaamisel Uruguais märtsis 2016.

Selleks et klubi oleks jätkusuutlik, on vajalik kindlasti kõigi osalus ja panus. Herefordiklubi aktiivgruppi valiti Margus Voitk, Airek Kolju, Kaido Kirsip, Kai Lember, Kalev Raudsepp, Margus Keldo.

Lisaks on aga rohkesti erinevaid valdkondi, milles paljud saavad oma panuse anda. Heaks eeskujuks siin võib tuua Rein Pärtma, kes peale vilkale mõttetööle järgnenud õhtusööki tõi välja lõõtsa ja andis kõigile kokkutulnuile omalt poolt meeleoluka kontserdi.

Margus Voitk on enda kanda võtnud IT-alased kohustused. Ja kuna klubi loomine ületas ka üle-Eestilise uudistekünnise, siis pressiesindajana oli nõus oma panuse andma Ants Järvmägi.  Et klubi tegevus saaks nagu kord ja kohus jäädvustatud, lubas hoolt kanda  Kaido Kirsip kroonikuametis.

Järgmine kokkusaamine on kavas aprillikuus Nakatu turismitalus. Loomulikult pole tegu kinnise klubiga. Kõik, kellel huvi selle tegevuse vastu ja tahtmist panustada ka enda poolt oma kogemusi ja aega, on igati teretulnud.