Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi üldkoosolek sai korraliselt läbi viidud 6. aprillil 2018 Keavas Raplamaal.  Volitustega kokku oli kohal 156 häält ja üldkoosolek otsustusvõimeline. Põhikirja järgi on Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi kõrgeimaks organiks liikmete üldkoosolek.
Päevakava teemad:

1. Euroopa Liidu uus finantsperiood ja põllumajanduse võimalused.  Euroopa Parlamendi liige Ivari Padar rääkis Euroopa Liidupõllumajanduspoliitika arendusuundadest, märksõnad: keskkonnateemades vähem bürokraatiat, rohkem sisulisi tegevusi;noored põllumajanduses; riskijuhtuimne; erineva tasemega toetused liikmesriikides.

2. Seltsi  2017.a. tegevuse ja majandusaasta aruandega tutvumine ja selle kinnitamine.

3. Revidendi aruande  ettelugemine ja kinnitamine.

4. Uue revidendi kandidaadi ülesseadmine, tutvustus, hääletus ja kinnitamine. Uus revident Tiina Tomson.

5. Seltsi põhikirja muudatuste arutelu, uusi muudatusi ei kinnitatud.

6. Seltsi uue juhatuse valimine. Uude juhatusse kandideeris 14 inimest. 9 enim hääli saanud kinnitati juhatusse.

Fotol alates vasakult: Targo Pikkmets, Tenno Laanemets, Kerttu Trahv, Diana Pärna,  Jane Mättik, Airi Külvet, Aldo Vaan, Siim Suitsmart. Uue juhatuse liige on ka Margus Keldo (puudub fotol).

Foto: Tanel-Taavi Bulitko

7. Seltsi 2018. a. veel eelseisvatest plaanidest andis ülevaate Ilmar Kallas

Maamess. Lihaveiste konkurss-oksjon.                   19.-21. aprill
Luige Maaelu Näituslaat .                                             11.- 13. mai
Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi suvepäevad.         8.-9. juuni Viljandimaal
Euroopa Anguse Foorum Eestis                               11.-15. juuni
Maailma Šaroleekongress  Rootsis                          29.juuni- 7. juuli
Rahvusvaheline Limusiini Kongress Denveris, USA 19.- 27. juuli
Avatud Talude Päev                                                    22. juuli
Ülenurme Sügislaat. Tõuloom 2018                     01. september
Euroopa herefordi konverents Ungaris              15.-21. september
Seltsi õppeekskursioon Hispaaniasse                     7.-13.09.2018

8. Ülevaade viimaste aastate seltsi liikmemaksudest ja laekumistest tegi Diana Pärna. Otsustati tõsta liikmemaksu alates 2019. aastat.

9. Nuuma-, tapa- ja tõuloomade müügi hetkeseisust rääkis  ETKÜ juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko, kes tõdes, et nuumaloomade kvaliteet on paranenud.

10. Baltic Vianco juhatuse liige Janek Mustmaa ettekanne keskendus rahvusvahelisele Baltic Grassland Beef projektile, mille põhialused on jätkusuutlik kvaliteetse veiseliha tootmine, säästlik loodusressursi kasutamine ja loomade heaolu tähtsus.

11.  TÜ Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu tegevusest rääkis juhatuse liige Rando Treimuth: ühistul praegu 23 liiget ja tegutsetud 2 majandusaastat.

 

 

Kokkuvõtteks: üldkoosolekul jagati informatsiooni lihaveisekasvatuse sektoris toimuva kohta, kinnitati seltsi juhatuse 2017.a. tegevuse ja majandusaasta aruanne ning revidendi aruanne,  valiti uus revident ja uus juhatus.

Täname kõiki osalejaid ja volitajaid ning

üldkoosoleku korraldustoimkonda ja läbiviijaid !

Jaga seda uudist: