Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, koostöös Limusiinikasvatajate klubi ja Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsiga korraldasid 24.-26. august 2023. a rahvusvahelise praktilise koolituse “Geneetiline hindamine limusiini tõugu veiste aretuses EvaLim testide näitel.

Eesti limusiinikasvatajad teevad juba neljandat aastat koostööd INGENOMIX ettevõttega Prantsusmaal, kus valmivad aretuses oluliste tõuloomade EvaLim geeniprofiilid ning hinnatakse nende loomade geneetilist aretusväärtust. Koolitust viisid läbi ettevõtte Ingenomix juhataja Solange Faurisson ning Prantsusmaa limusiinide tõuraamatu ekspert Heloise Vidament, lisaks Rootsi Tõuaretusühistu Växa lihaveiste aretusspetsialist Jenny Hansson.

Koolitus toimus erinevates limusiini aretusfarmides üle Eesti. Esimesel päeval kogunesid osalejad Raplamaal Karitsu Rantšo õuel, kus päeva esimeses pooles pidas loengu INGENOMIX ettevõtte juhataja Solange Faurisson. Ta selgitas mis on genoomtestimine, milliseid omadusi EvaLim testidega hinnata saab ja milline on erinevate omaduste päritavus. Solange ettekane leiad SIIT! Toimus ka paneeldiskussioon teemal “Kuidas edendab EvaLim testide kasutamine Eesti ja teiste põhjamaade kliima ja pidamistingimustesse sobiva lihaveisekarja aretust”.

Esimese päeva teises pooles toimus praktiline grupitöö. Heloise Vidament näitas, kuidas Prantsusmaal loomi farmis lineaarselt hinnatakse ning õpetas millele tähelepanu pöörata mullikate valimisel oma karja täienduseks. Teda täiendas Rootsi lihaveiste aretusspetsialist Jenny Hansson. Koolitusel osalejatele jagati Karitsu Rantšo noorpullide EvaLim testi tulemused, mille põhjal pidime valima kaks erinevat pulli. Üks neist peaks sobima vaid mullikate paarituspulliks, teine aga peaks sobima kõigile karja emasloomadele. Kui EvaLim andmete alusel oli valik tehtud, saime pullid ka üle vaadata ja oma valikuid põhjendada. Selgeks sai see, et ainult testi järgi ei saa looma valida, vaid see on ainult üks limusiinikasvataja tööriistadest. Otsus peab sündima nii genoomtesti, kui ka looma välimiku põhjal. Oluline on ka looma iseloom.

Päeva lõpus käisime traktorihaagisel vaatamas Karitsu Rantšo loomi karjamaal. Ilusad punased limusiinid rohurikkal karjamaal. Sellest karjast saab küll väga ilusaid mullikaid ja sugupulle.

Päev lõppes Argentiina restorani Siga La Vaca peakokk Simon Derivi hamburgeri meisterdamise töötoaga ning lisaks pakuti limusiini tõugu veise grillliha.

Mis siis Solange Faurissoni loengust ja Heloise Vidament´i sisustatud päevast kõige rohkem meelde jäi:

• Asendusmullikaks vali sünnist saadik parimad loomad – kes sündisid kergelt, kasvasid hästi, on ilusa välimiku ja hea iseloomuga.
• Tea emaslooma geneetilist potentsiaali sama hästi, kui isaslooma oma- ehk siis testi ka neid.
• Asendusmullikate valikul pööra tähelepanu eelkõige emaomadustele: poegimiskergus, piimakus, vaagna avatus, udara morfoloogia jne.
• Sama vaata ka lineaarsete omaduste poole pealt – laudja pikkus, laius ja nurk jne.
• Sugupulli õige valikuga saad tõsta karja kasumlikkust: rohkem võõrutatuid vasikaid, kiirem kasv, vähem nuumapäevi, rohkem liha kilogramme.

Teisel päeval toimus koolitus Topi Mõis OÜ talus, kus alguses andis ülevaate Jenny Hansson Rootsi lihaveiste kasvatusest ning aretusest ja lineaarsest hindamisest. Seejärel liiguti farmis loomade juurde, kus toimus farmeri näidisnõustamine Jenny Hanssoni juhendamisel. Õppisime ikka seda, kuidas EvaLim testi tulemused ja looma lineaarne hindamine on mõlemad vajalikud tööriistad farmeri aretuse tööriistakastis. Päeva teises pooles liiguti karjamaale loomi vaatama ning näpunäiteid kuulama külalisesinejatelt. Jenny ettekande leiad SIIT!

 

Jenny soovitused igale farmerile on sellised:

• Mõtle järele, millised on tingimused sinu farmis. Vastavalt sellele vali aretuse eesmärgid.
• Mida sa tahad oma karjas parandada, mida alles hoida?
• Vali kaks põhieesmärki ja liigu järjekindlalt nende suunas. Just kaks, sest kui valid ainult ühe, siis võid midagi olulist hoopis kaotada. Näiteks, kui eesmärk on ainult nudid loomad, käib sellega tihti kaasa limusiini tõule omase lihastuse vähenemine.
• Aretus ei ole lihtne, seepärast kasuta kõiki võimalikke tööriistu – EvaLim teste, lineaarset hindamist, aretusväärtused jne.

Kolmas päev viidi läbi Lääne-Virumaal, kus külastati Lahe Maamees OÜ karja ning MTÜ Struugade Hooldus karja. Mõlemas farmis viidi samuti läbi farmeri näidisnõustamine Jenny Hanssoni poolt ning jagati juhiseid, kuidas limusiini tõugu veiseid hinnata ning EvaLim testi tulemustega kõrvutada ja seeläbi valikuid teha.

Koolitusel osales nii limusiini tõugu veiste kasvatajaid, lihaveiste aretusspetsialiste ning lineaarseid hindajaid, samuti oli esindatud Eesti Maaülikool.

Need kolm koolituse päeva olid suurepärane võimalus saada väga hea ning täpne ülevaade, mis need EvaLim genoomtestid on ning kuidas neid aretuses kasutada!

Jaga seda uudist: