Enne igat valimisperioodi kuuleme- näeme erinevaid suuri ja väiksemaid lubadusi, debatte, keerutame valimiskompasse leidmaks, kes siis vähemasti lubab -alati ei seisa kahjuks!- meie huvide eest.

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts on koostanud numbrilise valimiskompassi, sest ainult reaalsed numbrid ja teod näitavad, kes, kuidas ja kelle eest hea seisti.

Järgnevalt välja toodud toetuste jaotuste summad illustreerivad läbi viimaste aastate, milline erakond või minister siis nt. lihaveisesektorit -ja läbi selle üht üsna suurt maaettevõtluse gruppi – on toetanud, mis on kogu selle rahalise ajajada tulemuseks, ja kuidas koheldakse meid võrreldes teiste loomakasvatus sektoritega.

Joonis 1. Otse- ja üleminekutoetused võrreldes loomade arvukusega.

Esimene joonis illustreerib millised sektorid on saanud viimase 5 aasta jooksul otse- ja üleminekutoetusi ja mis summas looma kohta, võttes arvesse loomade arvukust igas sektoris.

Joonis 2. COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus, määratud 2020. aastal.

Joonis 3. COVID- 19 erakorraline toetus 2020 aastal, toetuse saajate arv võrreldes aritmeetilise taotleja kohta määratud

 

Joonis 4. COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus piima- ja sealihatootjatele aastal 2021.

 

Joonis 5. Erakorraline toetus põllumajandussektorile 2022.

Joonis 6. Erakorraline toetus põllumajandussektorile 2022 taotlejate arv võrreldes aritmeetilise taotleja kohta määratud summa

 

2023. aastal tutvustas Maaeluministeerium valitsusele ettepanekut, milliseid sektoreid toidujulgeoleku tagamiseks tuleks toetada. Maaeluministeeriumi välja pakutud eesmärk on toetada neid, kes on olnud kõige keerulisemas olukorras, kelleks nende hinnangul on seakasvatus, muna- ja linnulihatootmine ja aiandus, kelle vahel jaotatakse 50% toetuse eelarvest ning toiduainetööstus, kellele läheb ülejäänud 50%. (PRIA uudis: https://www.pria.ee/uudised/valitsus-toetas-maaeluministeeriumi-ettepanekut-riigieelarves-toidujulgeolekuks-ette-nahtud)

Joonis 7. Maaeluministeeriumi ettepanek riigieelarves toidujulgeolekuks ette nähtud ligi 10 miljoni euro jagamiseks.

Oleme lisanud tabeli, kus on näha erinevad loomakasvatustoetused aastate lõikes- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1whJvTu0tdHADvBozYH5Facz6IgPxCUD35r0s-5Sak4A/edit#gid=0

 

Jaga seda uudist: