Limusiinikasvatajate Klubi on võtnud arutluse alla teema: sarvelised või nudid loomad karjas? Et nudid loomad kogusid rohkem poolt argument, siis sai planeeritud nudistamise õppepäev 16. mail Lääne-Virumaal.  Kuna Eestis on veel lihaveisetõuge, millede karjades sarvilisi loomi on, siis tasub mõtelda sarvede plussidele ja miinustele ja tutvuda alljärgnevalt väljavõttega limusiinikasvatajate klubi blogilehelt.
Limusiini ja akviteeni heleda tõud on teadupärast algupäraselt ikka sarvedega olnud. Alles viimastel kümnenditel on nudide loomade osakaal hakanud kasvama ning nudide liinide arendamise on omaks võtnud ka Prantsusmaa kasvatajad.

Kasvatajal on loomulikult võimalus sarvede probleemi eirata, kuid seda ainult hetkeni kui tema karja ilmuvad esimesed nudid loomad – ebavõrdsus suureneb ning võib hakata lõpeks ka majandustulemusi halvendama. Midagi tuleb ette võtta!

Nudistamine ei ole loomale stressivaba ettevõtmine, kuid kasvataja võib selle toimingu aega ja meetodit valides, koostöös veterinaariga, siiski suhteliselt vähe vaegusi põhjustades läbi viia.

Nudistamise kasuks räägivad eelkõige järgnevad põhiargumendid:
– Ohutus kasvatajale loomadega ümberkäimisel. On suur vahe, kas seista vastakuti häiritud loomaga, kellel on sarved või loomaga, kellel neid ei ole.
– Ohutus loomade omavahelisel kooseksisteerimisel. Vigastused on kergemad tekkima; dominantsete sarviliste loomade mõju võib viia tõrjutud, söödale ligipääsu mitteomavate isendite kujunemiseni. Vähem teatakse aga ehk seda, et lihakombinaatide uuringud näitavad – tihemini tuleb lihakehade osiseid prakeerida loomadel, mis pärinevad sarvilistest karjadest. Kvaliteet on meie tegevuses sageli aga kriitiline näitaja.
– Elusloomade müük on märksa kergem. Õieti võib vist öelda, et kui me räägime soovist tulevikus suuremate koguste lehmikute/mullikate müügiks piiri taha, ei ole sarviliste loomade müük eriti reaalne – nii lihtne see ongi!

Seega, et olla igati edukas, tuleb enamikel kasvatajatel, kes soovivad olla edukad, teemaga paratamatult tegeleda.

Nudistamisel võib juhtuda ka nii 🙂

Paljud eelistavad nudistamist läbi “geneetika” ehk siis kasutavad ainult nudisid järglasi andvaid paarituspulle. Kuid nagu ikka, igal asjal on kaks külge ehk omad probleemid.
Nudi geeni kandjaid on näiteks limusiini tõu sees praegu vaid ligikaudu 5-7 % üldpopulatsioonist. Kasvataja, kes võtab endale eesmärgiks ainult nudisid järglasi andvate pullide kasutamise, peab selleks, et omale uut pulli leida, väga palju tööd tegema. Esiteks on neid vähe ja teiseks ei taha ju keegi aretuses vähekäiku teha – kasvatustöö põhieesmärgiks ei ole ju mitte nudi järglase saamine, vaid efektiivselt kasvatatud lihakilo. Samas, maailmas tehakse ses osas aretustöös suuri pingutusi ning tulevikus võib hea nudi pulli leidmine järjest lihtsam olla.

Koostöös AS Remediumiga 16. mail toimunud nudistamise õppepäev Lääne-Virumaal läks igati korda.

Loe lähemalt õppepäevast Limusiinikasvatajate klubi blogist.

Lisainfo õppepäeva kohta: Diana Pärna – 5340 7828; lahemaamees@hotmail.com

Jaga seda uudist: