Eesti Lihaveisekasvatajate Selts korraldas novembris 4 piirkondlikku infopäeva – need toimusid Tartumaal Märjal, Lääne-Virumaal Piiral, Saaremaal Kõljalas ja Raplamaal Keavas. Kokku osales neljal infopäeval 150 inimest. Samas toimus ka jõudlusandmete kogujate atesteerimine ning tunnistuse või selle pikenduse said 40 lihaveiste jõudlusandmete kogujat.

Kuna kõikide infopäevade päevakavad ei olnud täpselt samad, sõltudes lektorite võimalustest, siis alljärgnevalt väike kokkuvõte ning mõned ettekanded täismahus.

 

Lihaveiste aretusest, nii hetke olukorrast, seadustest kui ka soovidest tulevikule rääkis Tõnu Põlluäär (ettekanne).

Olukorrast lihaveiste turul andsid ülevaate Tanel Bulitko, Aldo Vaan (ettekanne) ning Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu ostujuht Rando Treimuth.

Pikema ülevaate Saksamaa kogemusest Schaumann toimeainetega lihaveiste kõrge nuumajõudlus rohu- ja täisteraviljasilodega andis Schaumann Agri Inetrnational söötmisnõustaja Johannes Harzheim (ettekanne).

Ammlehmade pidamise põhitõdesid talveperioodil ja noorloomade söötmise eripära pärast võõrutust tutvustas Pilleriin Puskar. Erilist tähelepanu tuleb pöörata mineraalidele!

Lihaveiste rümba SEUROP klassidest, ka sellest, kuidas klasse hinnata elusloomadel (Inglismaa EBLEX materjalide põhjal) ning veisest saadavast tulust vastavalt erinevate ostjate nõudlusele, sellest andis ülevaate Targo Pikkmets (ettekande materjalid: SEUROP,Beef selection and handlingUnderstanding cattle and carcases for better returns ).

Infopäevadel jagati ka küsitluslehti, et koguda infot lihaveisekasvatajate soovide kohta: õppepäevade teemad, õppereiside sihtkohad ja teemad, karjapullide ostusoovid jne. Ankeete laekus tagasi 7. Seltsi juhatus oma selle aasta viimsel koosolekul  9. detsembril k.a. teeb vastustest kokkuvõtted ja arvestab sellega järgmise aasta plaanide tegemisel.

 Ankeetide vastustest kokkuvõte. (lisatud 11. dets 2015)

ANKEET

Jaga seda uudist: