Artikkel on avaldatud BovINE HUBis 13.12.2021, autoriks on Airi Külvet

 

Sissejuhatus

Süsiniku sidumise meetodid.

Püsirohumaad on head süsiniku sidujad. Põllumehe seisukohalt võib aga nende saagikvaliteet tunduda lühiajaliste rohumaade omale alla jäävat. Selle hea tava eesmärk on selgitada, kuidas parandada püsirohumaa saagikust ja liigirikkust ilma heinamaad lõhkumata ja kündmiseta. Artiklis kirjeldatud Eesti farmis on 150 looma, anguse ja simmentali tõugu ammlehmad, rohusöödal, karjamaal nuumatud mullikad ja härjad.

Uudse praktika kirjeldus

 

Kui heinapalle söödetakse karjamaal, jäetakse rullid kas samale põllule, kust need tehti ja veetakse ridadena kokku või tuuakse põllule mujalt heinamaalt väärtuslikuma seemenpanga kasutamiseks. Oluline on enne külmade saabumist rullidelt võrgud eemaldada, et vältida plastiku rohumaale jäämist. Täiendav biomass, mis tallamise teel mulda tagasi suunatakse, suurendab süsiniku sidumist.

Palliribad on ka väärtuslik karjamaa seemnete allikas, seega neid laiali laotades suurendate ka karjamaa seemnepanka.

Lisaks mõjutab pallide lahtirullimine positiivselt ka loomade tervist- selliselt saate pikendada loomade väljaspidamisaega, mis on kasulik nende tervisele ja meenutab rohkem nende loomulikku käitumist.

Eestis võib seda vaadelda ka, kui tööjõu kokkuhoiu kohta- mõistlik asi, mida teha novembris ja detsembris.

Mõju farmile

Selle hea praktika tulemused väljenduvad vähenenud kuludes, mida tehakse mehaanilistele töödele, kündmisele, sõnnikuveole ja laiali laotamisele. See praktika pikendab loomade väljas viibimise aega, parandab loomade tervist ja heaolu ning lihaveisekasvatuse sotsiaalset vastuvõetavust.

Pallide lahtirullimisega kulub vähem tööaega looma kohta. Sellega ei mõjuta negatiivselt loomade toodangut ega liha kvaliteeti, kui välisõhu temperatuuri ja sademeid jälgitakse paindlikult s.t loomad viiakse karjamaalt sisse, kui ilm muutub väga märjaks. Külmad ilmad loomade heaolu ei mõjuta ja peremees saab loomadele tuule eest varju pakkuda näiteks paigutades ridades heinareste. Heinarullide kasutamine lahtirullimiseks sobib nii püsikarjamaale, kui ka põllule täiendava orgaanilise aine andmiseks sõnniku ja söödajääkide näol. Kevadel võib vajadusel põldu äestada, et saavutada orgaanilise aine ühtlasem jaotus. Oluline on, et loomad liiguksin ühtlaselt üle põll, vältides tallatuid alasid- seda saab saavutada jagades põllu osadeks.

Põllumajandustootja kommentaar

“Hämmastav, kui lihtne on pallide lahtirullime praktikas. Oluline on pidevalt loomadega põllul liikuda. Iga päev on sööt uues kohas, et kogu põld oleks ühtlaselt kaetud. Ainus mure meie klimas on hoida joogivett jäätumast” Eesti põllumees.

 

Jaga seda uudist: