Pressiteade

  1. detsember 2023

Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad saavad PRIAst taotleda erakorralist toetust

Täna, 6. detsembril avanes e-PRIAs põllumajandustootjate elujõulisust ohustava majandusliku kahju hüvitamiseks mõeldud erakorralise toetuse taotluste vastuvõtt. Taotlusi võetakse vastu 13. detsembrini (k.a).

 

Toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kes tegelevad põllumajandustoodete esmatootmisega ühes järgmistest tegevusvaldkondadest:

  • piimatootmine;
  • lamba- ja kitsekasvatus;
  • lihaveisekasvatus;
  • õuna- ja sõstrakasvatus.

Registrite andmete põhjal PRIA poolt eeltäidetud elektroonse taotluse leiavad taotlejad e-PRIAst. Taotlusvooru avanemise kohta saadeti e-kiri potentsiaalsetele klientidele kliendiregistris olevale e-posti aadressile. Kuni 13. detsembrini saab klient taotlusele kantud andmed üle kontrollida. Võimalike ebatäpsuste korral tuleb kindlasti PRIAt kirjalikult informeerida, saates digitaalselt allkirjastatud teavituse e-posti aadressil loomade.register@pria.ee. Kui andmed on viidud vastavusse tegelikkusega, siis tuleb kindlasti eeltäidetud toetustaotlus e-PRIAs hiljemalt 13. detsembril ka esitada.

PRIA registrite osakonna juhataja asetäitja Kristi Võikar ütleb: „Et leevendada lõppeva aasta muutlikest ilmastikutingimustest tulenevaid mõjusid ja tagada erinevate sektorite elujõulisus, avasime täna erakorralise toetuse taotluste vastuvõtu põllumajandustootjatele, keda kevad-suvine põud, õitsemisaegsed öökülmad ja päevaste ning öiste temperatuuride suur erinevus mõjutas kõige rohkem. Palume klientidel taotluste andmete ülevaatamise ning esitamisega alustada võimalikult varakult, et vajadusel jääks taotlusperioodil aega ka küsimuste kiireks lahendamiseks, et toetuse maksed jõuaksid põllumajandustoodete tootjateni hiljemalt 31. jaanuariks 2024.“

Taotlusvooru eelarve on 3,4 miljonit eurot. PRIA otsustab erakorralise toetuse ühikumäärad põllumajanduslooma või hektari kohta, arvestades toetuse andmiseks eraldatud rahalisi vahendeid, nende jaotust tegevusvaldkondade vahel ning nende tegevusvaldkondade kõikide nõuetekohaste põllumajandusloomade või hektarite arvu. Ühikumäärad avalikustatakse PRIA kodulehel jaanuaris 2024.

Toetus makstakse toetusesaajatele välja hiljemalt 31. jaanuaril 2024.

Toetuse täpse sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat infot meetme määrusest ja PRIA kodulehelt. Vajadusel saab abi küsida, helistades PRIA registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Pressiteate koostas:

Tiia Tamm-Suik

Teabeosakond, pressiesindaja

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

7371215

tiia.tamm-suik@pria.ee

www.pria.ee

Jaga seda uudist: