Eesti lihaveisekasvatajatel on mitmeid variante oma loomi realiseerida. Nüüd võib sinna hulka lisada veel ühe uue võimaluse – turustada oma loomad Estonian ACB-Vianco kaudu Šveitsi ja Lääne Euroopa turule.

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Estonian ACB-Vianco (EAV) ja VIANCO AG (Šveits) on koostöös käivitanud  uue lihaveiste turustamise projekti – Baltic Grassland Beef. Nagu projekti nimigi annab mõista – hõlmab see tervet Baltikumi. Projekt on pikaajaline – kestvuseks on määratud 8 aastat.

Seda projekti rahastab Šveitsi jaemüügi kett COOP, kes siiani impordib spetsiaallihatükke Argentiinast ja Uruguaist. Impordib seetõttu, et nõudlus on suurem kui on kohalikul turul pakkumist. Kuna Lõuna Ameerika on Šveitsist kaugel ja me teame isegi, et transport on tänapäeval väga kallis ja keskkonda saastav siis ongi COOP´il loodud spetsiaalne fond mis tegutseb selle nimel, et COOPi ökoloogiline jalajälg oleks väiksem. Lahendus selleks on importida kvaliteetne veiseliha Šveitsile lähemalt – Baltikumist.

Eesmärk

Kuna Lõuna-Ameerikas on kombeks lihaveiseid pidada suurtes söötmisaedades ja söödetakse ainult soja ja maisiga, siis on COOP võtnud endale eesmärgiks propageerida põhimõtet mitte sööta loomi inimeste toiduga ehk inglise keeles feed no food. See eesmärk sobib väga hästi meie tingimustesse kuna meil on tavaks see, et lihaveiseid peetakse vegetatsiooniperioodil ikkagi karjamaal ja põhisöödaks on koresööt. Baltic Grassland-Beef projekti eesmärgiks on toota toitu keskkonnale sõbralikult ja väga tähtsal kohal on loomade heaolu.

Pidamine

Baltic Grassland-Beefi loomade pidamistingimused on sarnased neile, mis on kehtestatud mahedalt loomi kasvatatavatele ettevõtetele, aga ei ole kohustust olla mahe ettevõtmine.

 

Söötmine

Nagu eelnevalt sai räägitud, on projekti eesmärk see, et loomi söödetakse koresöödaga ja kel soovi võib anda ka lisasööta. Piisava lihakvaliteedi tagamiseks on lubatud  loomade lõppnuum, aga lisasöötadena ei tohi kasutada geneetiliselt muundatud organisme, keemilis-sünteetiliselt toodetud ja jõudlust parandavaid lisaaineid, söödakarbamiidi ning loomse päritoluga proteiini/rasva.

Baltic Grassland-Beefi tingimused

On seatud tingimused loomadele turustamisel Baltic Grassland-Beefi kaubamärgi all:

  • Maksimaalne realiseerimisvanus on 24 kuud
  • Sobivad nii pullid, mullikad kui ka kastraadid
  • Lihakeha peaks olema vahemikus 260-320 kg
  • Tähtis on lihakeha rasvasus. Rasvasus peaks jääma vahemikku 2-4, eesmärk on 3.
  • Rümba klass SEUROP süsteemis peab olema E-O.
  • Tõugudest sobivad angus, limusiin, simmental, aubrak, hereford ja nende omavahelised ristandid. Intensiivsematest tõugudest šarolee ja akviteeni heleda ristandid.

Projektipoolsed võimalused

Tagamaks projekti lõppedes kaheksa aasta pärast piisav kogus  Lääne-Euroopa kvaliteedile vastavaid loomi, on projekti raames võimalus kasutada projektipoolset krediteerimist põhikarja loomade ostuks Euroopast. Loomade valikul on väga oluline ammede piisav piimakus, tõugude poolest juba eelpoolnimetatud tõud ja nende kombinatsioonid. Pullidest on aktsepteeritavad ainult 100% puhtatõulised pullid.  See on  võimalus lihaveisekasvatajal kiirendada  oma karja geneetilise potentsiaali tõstmist. Loomade ostmiseks ja selle juurde kuuluvate toimingute teostamiseks saab igakülgset nõu ja abi Estonian-ACB-Vianco-lt.

 

Projekti areng

Nägemaks Baltimaade lihaveiste kvaliteeti, korraldati käesoleva aasta jaanuaris Leedus eelprojekt. Koguti 41 looma ja tapeti Leedu tapamajas. Keskmine klass rümpadel oli U ja rasvasus 2. Probleemiks oli, et rümbad on liiga suured. 41 loomast sobis eelpool mainitud vahemikku ainult 9 looma.

Enne Jaanipäeva korraldasime eelprojekti ka Eestis. Kogusime 59 looma ja tapmine toimus Atria Eesti AS Valga tapamajas. Tõugudest olid enim esindatud limusiin, simmental ja aberdiin angus. Keskmine rümbamass oli 303,3 kg ja rasvasus 1,6. Rümbad jagunesid klasside lõikes järgnevalt: 14% E; 32% U; 30% R; 24% O. Keskmiseks looma hinnaks farmerile kujunes 1122 eurot pluss käibemaks.

Sellega on esimene konkreetsem samm projekti arengus astutud. Huvilised, kes tahaksid rohkem projektiga seonduvast teada saada, saavad seda teha  allpool oleval kontaktil.

Seniks, head söödavarumisaega, hea lihaveisekasvataja!

 

Siim Suitsmart

Baltic Grassland Beef projektijuht

Estonian-ACB-Vianco

email: siim@eav.ee

Mob: 530 19 177

Jaga seda uudist: