ETKÜ Kaunissaare kogumiskeskuses toimus põllumajandusloomade heaolu koolitus lihaveisekasvatajatele.

See oli esimene sellelaadne koolitus. Lektoriteks olid oma valdkonna eksperdid. Jane Mättik Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsist andis ülevaate praktiku nägemusest, mida lihaveiste kasvatamisel heaolu järgides arvesse võtta. Marko Kass Eesti Maaülikoolist tutvustas võimalusi ja uurimistööd, mida on tehtud heaolu hindamisel. Vello Luts Agorek OÜst rääkis, mida tuleb arvestada lihaveiste farmide projekteerimisel ja ehitamisel.

Ettekanded on edaspidi saadaval Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kodulehel.

Suure osavõtjate huvi korral on võimalik, et toimub veel lisa koolitus. Jälgige infot!

Koolitus toimus programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tunnistus. Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

Allikas: etky.ee/pollumajandusloomade-heaolu-koolitus-peetud/

Jaga seda uudist: