Koos aastaga 2021 saab läbi ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt 2019 aprillis algatatud projekt BreedExpo, mille eesmärk on koostöös Läti Farmerite Parlamendi ja Varsinais-Suomi Põllumeeste Liiduga tõsta loomakasvatajate teadlikkust tõuloomade ekspordist, soodustada Eesti, Läti ja Edela-Soome põllumajandustootjate ning aretusühingute koostööd nii piirkondlikul tasemel kui tõuloomade sihtturgudel. Projektist kohta saab lähemalt lugeda EPKK kodulehelt.
Projekti Eesti poolseteks partneriteks on Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Eesti Lihaveisekasvatajate Selts ning projektiga seoses on külastatud nii projekti partner- kui ka sihtriike: Lätit, Soomet, Gruusiat, Ukrainat ja Kasahstani. Samuti on sealsed farmerid külastanud Eesti farme – alles ligi nädal tagasi väisasid meid Gruusia riigi esindajad ning möödunud nädalal 6.-11. detsembril pani kena punkti programmile Kasahstani farmerite, ametnike ja sealsete Anguse, Herefordi ja Kasahhi Valgepealise veisetõu organisatsioonide juhtide külaskäik.

Aitäh kõikidele meie seltsi liikmetele ning headele lihaveise sektori partneritele, kes Kasahstani külalistele oma farme ja ettevõtteid näitasid ning parimast toorainest lõuna- ja õhtusööke pakkusid!

 • Tanel-Taavi Bulitko, ETKÜ
 • Arne Tamm ja Westfarm
 • Mariliis Vahar, Vallo Kruusimägi, Kulno Rehkalt ja Ohtla Lihaveis OÜ
 • Andres ja Aldo Vaan, Topi Mõis OÜ
 • Marko Hiiemäe, Linnamäe Lihatööstus OÜ, Liivimaa Lihaveis MTÜ
 • Margus Keldo, Tsura talu OÜ
 • Tatjana Kozik, Lelle POÜ
 • Johannes Haasmaa, Lenno Link, Kaiu LT
 • Airi Külvet, Puutsa talu
 • Jane Mättik, Pirgo Angus
 • Katrin Noorkõiv, Lihuniku Äri OÜ
 • Ants Uustalu, Ööbiku Gastronoomiatalu

Projektist on sündinud hea koostöö osalenud riikide tõuloomade kasvatamise, aretuse ja müügiga tegelevate farmerite ja organisatsioonide vahel, sõlmitud hulgaliselt uusi ja toredaid kontakte, saadud ise ja jagatud teistele oma kogemusi ning avardatud silmaringi.
Eduka projekti raames saadud kogemused ja tehtud areng on kindlasti aga uueks hüppeplatvormiks uutele plaanidele ja tegevustele ning loodame neid koondada ja käigu sisse anda juba üsna pea läbi uue projekti!

Jane Mättik
ELKS juhatuse esimees

Jaga seda uudist: