Loading Sündmused
This event has passed.

Täpsem info ja registreerumine SIIT
Prof Mati Roasto koolituse eesmärgiks on pakkuda ülevaadet olulisematest toidupatogeenidest- nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest, levikuteedest ning ohjamise meetoditest.
Koolitusel käsitletavad teemad:

Toidupatogeenide olulisus rahvatervise tasandil;
Eestis ja EL-s olulised toidupatogeenid ning nendest tingitud haigusjuhud;
Toidutekkelised haiguspuhangud EL-s;
Salmonella enterica, Campylobacter spp, Listeria monocytogenes, STEC jt. toidupatogeenid k.a. nende allikad, ülekandeteed ning riskide vähendamise ja ohjemeetmed.

Täienduskoolitusest võivad osa võtta:

põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!
 
Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.
Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 270 eurot.
Ettevõtte VTA vaba jääki saab kontrollida veebilehelt: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kin..
Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.
 
Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

Go to Top