Loading Sündmused
This event has passed.

Maaelu Teadmuskeskus korraldab nõustamismetoodika koolituse “Minu profiil nõustajana”, CECRA moodul 01
Täienduskoolitus annab mõistmise põllu- ja maamajanduse nõustajale esitatud ootustest, erinevatest rollidest ja iseendaga hakkamasaamisest.
Selle koolituse ja Moodul 2 läbimine koos annavad eelduse konsulendi kutse saamiseks.
Konsulendi töö on pakkuda kliendile põllu-, metsa- ja muud maamajanduse alast nõustamist. Lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast edastab konsulent kliendile korrastatud teabe ja juhendab klienti, arvestades tema vajadusi, soove, võimalusi ning piiranguid. Konsulent on kursis nõuandesüsteemi, majanduskeskkonna suundumuste ning nende mõjuga Eesti maamajandusele.
Konsulendi töö on enamasti hooajaline, mitmekesine ja rohkele suhtlemisele ning inimsuhetele tuginev.
 
Aeg: 16.-17. aprill  ja 24. aprill 2024 (kokku 3 päeva, kohustuslik on osavõtt kõikidest päevadest)
Koht: täpsustamisel 
Registreerumine koolitusele (kuni 12. aprill 2024 kell 16.00) lehe allservas ⇓
 
Ajakava kõikidel päevadel:

9.00-13.00 koolitus (vahepeal 1 kohvipaus)
13-00-14.00 lõunasöök
14.00-18.00 koolitus (vahepeal 1 kohvipaus)
18.30 õhtusöök

Koolitusele on oodatud konsulenditööst huvitatud inimesed.
Õppe-eesmärgid: mooduli edukalt läbinu

mõistab nõuandetöö olemust ja enda käitumismustreid nõustajana
tunneb ja tunnistab oma arenguvajadusi ja -võimalusi
arendab pidevalt enda ja teiste tegevuse analüüsimise oskust
mõistab ja arvestab oma sihtrühma, nõuandetööd puudutavate asjaolude ning teiste osapoolte erihuvidega
kohtleb teisi osapooli tolerantselt ja lugupidamisega

Mooduli teemad:

Minu roll nõustajana ning eneseanalüüs: eesmärgid, motivatsioon, erinevad rollid ja nende mõistmine, kultuuride erinevused ja tundlikud teemad, tugevused ja nõrkused
Minu sihtrühm ja kliendid
Nõuandetöö kontseptsiooni mõistmine ja baashoiakud
Nõuandetöö soolised aspektid, Meeste, naiste ja pereliikmete suhted nõuandetöös

 
Koolituse korraldaja: Maaelu Teadmuskeskus
Koolitaja Kaja Piirfeldt  (tunnustatud CECRA koolitaja)
Koolitus on esimene moodul CECRA koolitusprogrammist.
Euroopa maapiirkondade konsulentide sertifikaat CECRA (“Certificate for European Consultants in Rural Areas” ) on Euroopa liikmesriikide pädevusprogramm nõustamismetoodikas.

Go to Top