Loading Sündmused
This event has passed.

Maaelu Teadmuskeskus korraldab 20. septembril projekti Climate Farm Demo tutvustusseminari põllumajandustootjatele
Climate Farm Demo projekti siht on kliimasõbralike lahenduste teadvustamine ning põllumajandusettevõtete võrgustiku arendamine Euroopas. Projekti üks toetuspunkt ongi demofarmer, kes on valmis oma kogemusi jagama ja loomulikult ka teadmisi ammutama. METK kutsub Eestist osalema vähemalt 25 põllumajandusettevõtet; Euroopast liitub projektiga kokku 1500 ettevõtet.
Kutsume liituma põllumajandusettevõtteid, kellel on soov oma tootmise kliimasõbralikkusega tegeleda.

Igale osalevale ettevõttele koostab nõustaja isikliku kliimamuutusega kohanemise ja selle leevendamise tegevusplaani.
Koolitusseminaridel jagavad nõustajad ja eksperdid kõige värskemat teavet ning ühiselt arutatakse praktikas kogetut.
Saate tasuta ligipääsu nõustajatele ja ekspertteadmistele, ning teie kogemus on eeskujuks teistele.
Demofarmid koguvad ideid, kuidas edendada oma ettevõtte majandamise tehnilist poolt, nagu karja haldamine, põllukultuuride ja sõnniku majandamine.
Demofarmeri üks põhiülesanne oma ettevõttes on esitluspäevade korraldamine. Samas avanevad võimalused käia ka ise õppereisidel ja esitlustel.
Farmiga otseselt tegelema hakkavad nõustajad valime vastavalt farmi tegemistele ja vajadustele.

Seminar on suunatud põllumajandustootjana-demofarmina osaleda soovijatele.
Semiar toimub hübriidvormis: Jänedal ning veebi vahendusel.
Märgi ennast osalejaks kuni 18. septembrini (kl 10)
Algus kell 10.00.  Projekti tutvustavad Hanna Tamsalu ja värske projektikoordinaator METKist

Projekti ja demofamide võimaluste-kohustuste tutvustus
Küsimused-vastused
Esimeste esitluspäevade aegade kavandamine järgmiseks 12 kuuks
Demofarmina osalemise nõusolekuankeedi allkirjastamine

Lähimate kuude plaanis on:

September 2023 – projektimeeskond võtab iga soovijaga personaalselt ühendust
20. september – räägime ühiselt sisu ja küsimused üksipulgi läbi, kavandame esimeste esitluspäevade ajad järgmiseks 12 kuuks
November 2023 – kliimaplaanide koostamise algus (nõustajad saavad pidevalt koolitusi, mida plaanides arvesse võtta)
Detsember 2023 – seminar omavahel: temaatiline koolitus ja kuidas üldiselt läheb
Märts 2024 – kõikide farmide kliimaplaanid on valmis

Infot projekti kohta on nii https://metk.agri.ee/climatefarmdemo kui  https://www.pikk.ee/metk-otsib-demofarmereid/ ja projekti inglisekeelsel veebil https://climatefarmdemo.eu/
Demofarmina osalemise huvist saab teada anda projekti Eesti kodulehel: https://metk.agri.ee/climatefarmdemo

Go to Top