Lihaveiste aretuses oleme astunud suure sammu edasi. Alates tänasest on lineaarselt hinnatud lihaveistel keha, lihastiku, jalgade ja üldmulje (kokku) hinded nähtavad ning LIISU looma kaardil avaldatud.

See tähendab seda, et kui lihaveis hinnatakse ja andmed Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS süsteemi sisestatakse, siis hindamise sisestamisele järgmisel hommikul liiguvad lineaarsed hinded põhjamaade süsteemi ning sealt saadetakse meile tagasi üldhinded. Senini oli meil võimalus konkreetseid lihaveiseid lineaarselt hinnata, aga omavahel võrdlemiseks meil võimalus puudus. Üldhinnete olemasolu tagab üksiku looma või populatsiooni jne. omavahelise võrdlemise. Nii saab lihaveisekasvataja oma karjas teha tõsisemat selektsiooni (valiku) keda jätta aretusloomaks, keda mitte, mistõttu paraneb kindlasti lihaveiste kvaliteet.

Lihaveiste lineaarsesse hindamisse sobivad 1, 2 või 3 laktatsiooni lehmad, keda ei ole eelnevalt hinnatud ja kes on ≥ 87,5% Ab, Ba, Ch, Hf, Li, Si tõugu ning pullid, kes on 100% Ab, Ba, Ch, Hf, Li, Si tõugu alates 10 elukuust (k.a). Seega täna on võimalik hinnata Eestis enim kasvatatavate lihatõugude esindajaid.

Tänaseks on andmebaasis 287 lihatõugu veise andmed, neist 251 lehmiku ja 36 pulliku omad. Enim on hinnatud Ch tõugu veiseid (139), Ab (113). Vähem Li (25), Ba (9) ja Si (1). Hf tõugu veiseid ei ole paraku veel ühtegi hinnatud.

Kutsun siinjuures lihaveisekasvatajaid oma lihaveiste paremikku lineaarselt hindama ning pullide ostu puhul lineaarseid hindeid jälgima. Kui sinu karjas on eelpool loetletud tingimustele vastavaid lihaveiseid, keda saab hindamiseks fikseerida ning oled valmis oma karja kvaliteeti parandama, siis anna sellest teada meie hindajatele Sanna Turu (sanna.turu@gmail.com, 5281238), Ilmar Kallas (ilmarkallas@gmail.com, 53090724). Teenus on kasvatajatele tasuta. Sellest, mis lineaarne hindamine on ja kuidas tulemusi kasutada, räägime jaanuaris algavatel jõudluskontrolli andmekogujate koolitusel, kuhu ootame ka teisi asjast huvitatud lihaveisekasvatajaid.

Tutvuge enda hinnatud loomade näitel tulemustega LIISU-s.
Küsimuste korral pöörduge julgesti!

Tõnu Põlluäär
tonu.polluaar@etky.ee  mob. 5167821