Karitsa karjamõisas 28.mail kogunenud limusiinihuvilised lihaveisekasvatajad moodustasid vastava tõu teabe paremaks kogumiseks ja levitamiseks, limusiinitõu aktiivsemaks tutvustamiseks ning omavahelise suhtluse edendamiseks Limusiinikasvatajate klubi.
Kokku kogunenud 87 inimest said kuulda ka Taani limusiinikasvataja ning lihaveiste konsulendi Christian Erik Pederseni loengut limusiinikasvatusest Taanimaal ja ka mujal.
Üheskoos söödi lõunat ning tutvuti Karitsu Rantšo loomadega karjamaal ja laudas. Edasise tegevuse planeerimiseks moodustati 9-liikmeline initsiatiivgrupp, kelle ülesandeks sai välja töötada klubi tegevuse aluspõhimõtted ning töökava, mida järgmisel üldisel kokkusaamisel juba sisuliselt arutada saaks. 

Kes tahab klubi tegevuste planeerimisel lisaks initsiatiivgrupile sõna sekka öelda, siis võtke aga julgelt ühendust:  limusiiniklubi@gmail.com või telefonil  5069 094 (Jaanus Vessart).