Novembri alguses viibis Eestis kogemustega Kanada šaroleekasvataja, viienda põlve farmer Mr. Garner Deobald, Cedarlea Farms omanik  ja Kanada Lihaveisetõugude Nõukogu president (Canadian Beef Breeds Council).

Kanada spetsialist külastas Eestis mitmeid lihaveisekasvatusettevõtteid ja esines kahel õppepäeval, kus selgitas tõuloomade valiku põhimõtteid – kuidas valida ostulooma, kuidas hinnata oma karja loomi. Hindamise praktiline osa toimus isasloomade näitel Karitsu Rantšos ning emasloomi hinnati Topi talus ja Ohtla Lihaveise farmis.

Kuna Eesti lihaveisekasvatajate poolne huvi oli suur, aga osalejate arv piiratud, siis siinkohal mõned momendid, mis jäid koolitusel kõlama. Aga soovituslik ikka terve ettekanne igaühel endal läbi lugeda (ettekanded teksti lõpus).

 

 • Looma välimiku hindamisel ole süsteemne – vaatle looma peast mööda seljajoont sabani, siis pea-kael-kõhujoon, siis esi-ja tagajalad külgedelt- eest-tagant, sõrad, siis rinnak eest, laudjas küljelt jne. Tee oma süsteem, et terve loom saaks vaadeldud.
 • Ära keskendu vaid 1-2 tunnusele oma valikutes ja väldi äärmusi. Ole hinnangus kompleksne ja vajadusel tee kompromisse. (Nt. rippuv nabanahk /sheath/ ei ole hea, on vigastuste oht, aga ainult selle pärast, kui see ei ole äärmuslik, ei pea looma veel prakeerima).
 • Rahulikud loomad kasvavad paremini.
 • Hinda oma karja hetkeseisu grupeeritud tunnuste kaupa: taastootmine, kasv ja areng, karkassi omadused, karjaspüsimine ja kohandumine, stressitalumine ja iseloom.
 • Mis on päritav? Kõige päranduvam on ehk kehatüüp, juurdekasvude näitajad, ka viljakus s.h. pulli viljakus mõjutab tütarde viljakust. Võimalusel väldi sõralõhede edasi pärandamist, samas tehes kindlaks, kas loomadel esinevad sõralõhed on tingitud pärilikkusest või hoopis pidamis- ja söötmistingimustest (virts, mineraalide puudus jms.).
 • Eelista pika kere ja kaelaga emasloomi – kergemad poegimised. Olulised ka laudja laius ja pikkus.
 • Prakeeri kehva udaraga lehmad nt. üliväikesed nisad, jämedad nisad allapoole kannaliigest jne, sest sellistest on vasikal väga raske imemist alustada. Seega vaata aeg-ajalt üle oma karja kõikide ammede udarad ja nisad!
 • Emasloomade tähtsaim omadus on viljakus.
 • Mullikate valimisel vaata, kas häbe on eakohaselt arenenud.
 • Normaalne karja asendusindeks 15% (aastas asendatakse ca’ 1/7 lehmadest mullikatega).
 • Tee oma karja aretusplaan: lühiajalised eesmärgid ja pikemaajaline plaan. Tea, millise turu jaoks loomi kasvatad. Jälgi, et loomade söötmis- ja pidamistingimused vastaksid loomade vajadusele ja seega võimaldaksid neil kõige paremini realiseerida oma geneetilist potentsiaali.
 • Kanadas võõrutatakse vasikad keskmiselt 6-kuuselt, noorpullide müük 14-16- kuuselt, mullikad 7. tiinuskuul. Kanadas kasvatatakse ca’ 20 erinevat tõugu lihaveiseid. Põhikarja võtmisel hinnatakse mullikaid tavaliselt 2 korda: 1. kord võõrutamisel ja siis enne seemendust. Eeldatakse, et 1. poegimine on 24-kuuselt

Ettekanded:

Lihaveiste valiku seminar

Pullide valik

Emasloomade valik

Jaga seda uudist: