Eesti Maaülikooli peahoones toimus 11. septembril konverents, mis oli pühendatud  osaühingu Anu Ait 20. ja Anu Hellenurme 50. juubelile.
Anu Ait on pikaaegne ja usaldusväärne koostööpartner paljudele Eestimaa lihaveisekasvatajatele.
Lisaks seisab Anu Hellenurme puhta Eesti toidu ja lihasektori hea käekäigu eest.

Konverentsi päevakava oli mitmekülgne ning heas mõttes veidi teistsugune. Anu enda sõnavõtud olid maagilised ning lisaks pakkus ta osalejatele üllatuse muusikalise vahepala näol, mis hetkeks tekitas kontserdisaalis viibimise tunde. Lõunalaud oli loomulikult kaetud parima kodumaise toiduga.

Koos juubelikonverentsiga pandi alus ka Noore loomaarsti / loomakasvataja stipendiumi- ja preemiafondile, millesse kõigil sünnipäevalistel oli võimalik omapoolne panus anda. Stipendiumi- ja preemiafondi eesmärk on toetada Maaülikooli õppureid aidates kaasa nende põllumajandusharidusele.

Kaamera vahendusel saate toimunust osa vajutades lingile  Anu Ait 20 – juubelikonverents

Eesti Lihaveisekasvajate Selts oli lugupidamise avaldamiseks konverentsil esindatud ning üle anti tänukiri ja õnnesoovid. Pikka iga Anule ja tema aidale!