On rõõm teatada, et juuni alguses Eestisse saabunud Tirooli halli (Gr) mullikad poegivad ja meie karjamaadel kepsutab ringi juba peaaegu kümmekond armsat helehalli vasikat.

Foto: Manni OÜ

Kui olete huvitatud ka oma karja selliste loomade soetamisest, siis uus partii tiineid mullikaid on Eestisse jõudmas juba novembris. Täpsema info saamiseks kirjutada anne@eav.ee või helistada 53019177.

Tõug on pärit Šveitsi ja Austria mägedest ning seetõttu kohastunud keerukate ilmastikutingimustega. Tirooli hallid on rahulikud, pika elueaga, kerge poegimisega, hea piimatoodanguga (üle 5000 kg aastas) ja loomade päevane juurdekasv on ‘ca 1,1 kg. Kuna need loomad on kohastunud just ekstensiivsema pidamisviisiga, siis esineb neil vähem ka surnultsünde, nad tiinestuvad hästi ning neil on ka parem udara tervis. Kõiki neid aspekte arvesse võttes sobib see tõug meie kliimasse ning meie pidamistingimustesse hästi just ammlehmaks. Baltic Grassland Beef projekti sobib väga hästi aga just Tirooli halli ja mõne suurema tõu ristandid (näiteks Limusiin, Šarolee jne), kelles on realiseerinud mõlema vanema head omadused- kiire kasv hea piimatoodangu tõttu ning hea lihastus.

Foto: Lahe Maamees OÜ

Foto: Ööde Rantšo OÜ

Foto: Mägiveised OÜ