Reet Valgmaa meeskonnakoolitus. Foto: Keidi Tamm

Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi talveseminar toimus sel korral 17.- 18. veebruar Klaara- Manni puhke- ja seminarikeskuses. Meeskonnatööle orienteeritud talveseminarist võtsid osa seltsi juhatuse liikmed ja tõuklubide esindajad. Esimese päeva sisustas koolitus-keskuse Tõru koolitaja Reet Valgmaa teemaga „Grupiprotsessid ja nende juhtimine“. Päeva jooksul räägiti meeskonnatöö tunnustest, vaadeldi kuidas meie mõtlemine võib mõjutada meie käitumist, õpiti argumenteerimise eesmärkide ja nippide kohta, leiti erinevaid konflikti vorme ning õpiti neid lahendama, selgitati välja konflikti faasid sekkumise ajastamiseks, uuriti erinevate grupi liikmete iseloomuomadusi ning leiti viide nendega toime tulemiseks. Intensiivne päev kestis õhtutundideni. Selline koolitus oli kõigile väga vajalik, et teha seltsi siseselt, kui ka koostööpartneritega paremat koostööd ning ühistegevust.

Teisel päeval toimus ühine arutelu, mille esimeseks teemaks oli Jane Mättiku ettekanne teemal „Lihaveiste aretuslike tegevuste arendamine“. Jane tõi näitena Kanadas kasutatavad reeglid aretustegevuse juures. Pakuti erinevaid tegevusplaane aretustaseme tõstmiseks. Otsustati, et tõuklubid arutavad seda teemat veel omavahel ja esitavad tulemused seltsile. Seejärel tegi Airi Külvet läbi veebi ettekande „Lihaveisekasvatajate heade praktikate ja teadus- innovatsiooni põhilised vajadused 2022. aastal“, mille raames tutvustas Airi BovINE projekti eesmärke ning arutleti erinevate teemade üle, mis võiksid projektis kasuks tulla. Lisaks planeeriti 2022. aasta põhitegevused, mis kõik on leitavad ka seltsi kodulehelt