Eesti Lihaveisekasvatajate Selts on oma liikmetele ja teistele lihaveisekasvatusest huvitatuile korraldanud piirkondlike infopäevi ikka novembris, siis kui karjakasvatajal rohkem aega.
Sel sügisel toimusid infopäevad 21.nov. Keavas, ETKÜ peamajas, 24.nov. Märjal, ETKÜ kontoris, 28.nov. Piiral, Lääne-Virumaal ja 30.nov. Kõljala Külamajas Pihtla vallas Saaremaal. Kokku neljal päeval osales ligi 150 inimest, see on veidi alla poole liikmete arvust.
Teemad, millest räägiti:
lihaveiste jõudluskontroll (Tõnu Põlluäär),
Veeseadusest seoses lihaveisekasvatusega (Tenno Laanemets),
Baltic Grassland Beef projekti tulemustest ja tulevikust (Anne Pavlenko),
lihaveiste ekspordist Kaunissaare kogumiskeskuse kaudu (Tanel Bulitko),
lihaveisekasvatuse hetkeolukorrast Eestis ja seltsi tulevikuplaanidest (Aldo Vaan).
Märja infopäeval esines veel külaline Horvaatiast, Nikola Pavicic, kes tutvustas lihaveisekasvatuse olukorda Horvaatias.