Loading Sündmused
This event has passed.

Täpsem info ja registreerumine SIIT
Koolitus annab ülevaate, millised on toidutööstuse tootmisjääkide väärindamise võimalused ja selleks kasutatavad tehnoloogiad.
Koolitusel käsitletavad teemad:

Marjade ja puuviljade töötlemise kõrvalsaadused ja nende väärindamine;
Teravilja ja õliseemnete (tootmis)jääkide väärindamine;
Loomsed kõrvalsaadused ja nende liigitamine, väärindamine ja võimalikud tehnoloogiad;
Piimatoodete tööstuse kõrvalsaadused ja nende väärindamine.

Täienduskoolitusest võivad osa võtta:

põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!
Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.
.
Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

Go to Top