Loading Sündmused
This event has passed.

Maaelu Teadmuskeskus korraldab nõustamismetoodika koolituse “Suhtlemine ja suhete hoidmine”, CECRA moodul 02
Täienduskoolitus annab mõistmise põllu- ja maamajanduse nõustajale kliendiga suhete loomisest, suhete hoidmisest ja nõustamisvestluse läbiviimisest.
Selle koolituse eelduseks on Moodul 1 läbimine; kaks moodulit koos annavad eelduse konsulendi kutse saamiseks.
Konsulendi töö on pakkuda kliendile põllu-, metsa- ja muud maamajanduse alast nõustamist. Lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast edastab konsulent kliendile korrastatud teabe ja juhendab klienti, arvestades tema vajadusi, soove, võimalusi ning piiranguid. Konsulent on kursis nõuandesüsteemi, majanduskeskkonna suundumuste ning nende mõjuga Eesti maamajandusele.
Konsulendi töö on enamasti hooajaline, mitmekesine ja rohkele suhtlemisele ning inimsuhetele tuginev.
 
Aeg: 8.-9. mai ja 15. mai 2024 (kokku 3 päeva, kohustuslik on osavõtt kõikidest päevadest)
Koht: täpsustamisel 
Registreerumine koolitusele (kuni 3. mail 2024 kell 16.00) lehe allservas ⇓
 
Koolitusele on oodatud konsulenditööst huvitatud inimesed.
Õppe-eesmärgid: mooduli edukalt läbinu

valdab suhtlemistehnikaid kliendi soovide, vajaduste, võimaluste ja piirangute selgitamiseks ning kliendi nõustamiseks ja juhendamiseks;
oskab läbi viia edukaid nõustamisvestusi;
teadvustab enda suhtlemisoskuste tugevusi ja arengukohti nõustajana töötades;
oskab määratleda oma arengupotentsiaali ja kaardistab võimalused vajalikuks enesetäienduseks.

Mooduli teemad:

peamised suhtlemis- ja nõustamisoskused, kommunikatsioonimudelid ja suhtlemistehnikad nõustamisel (aktiivne kuulamine, küsitlemine),
kliendi eesmärkide ja ootuste väljaselgitamine, vastupanuga toimetulek, konfliktide lahendamine;
professionaalse nõustamisvestluse struktuur ja kujundamine.
nõustamisvestluse harjutamine.

 
Koolituse korraldaja: Maaelu Teadmuskeskus
Koolitaja Kaja Piirfeldt  (tunnustatud CECRA koolitaja)
Koolitus on esimene moodul CECRA koolitusprogrammist.
Euroopa maapiirkondade konsulentide sertifikaat CECRA (“Certificate for European Consultants in Rural Areas” ) on Euroopa liikmesriikide pädevusprogramm nõustamismetoodikas.

Go to Top