Loading Sündmused
This event has passed.

Aprillis 2024 toimub kolmepäevane koolitus innovatsiooni toetavast võrgustumisest ja meetoditest.
Täienduskoolitus on suunatud innovatsiooniprojektide läbiviijatele ja nõustajatele.

Koolituse eesmärgiks on:

selgitada innovatsiooniprotsesside teaduslikke aspekte;
tutvustada vahendeid, mis aitavad ergutada innovatsiooni teket, edendada võrgustikke ja säilitada võrgustiku-sisest energiat;
saada kogemus nimetatud vahendite kasutamisest;
mõtestada lahti töövahendite väärtused ja praegustes praktikates domineerivad väärtused;
saada teada, milline on innovatsioonivõrgustikke soodustav keskkond.

 
Aeg: 8.-9. aprill ja 29. aprill 
Kokku 3 päeva, eeldatud on osavõtt kõikidest päevadest
Koht: täpsustamisel (Tallinna/Harjumaa lähedus)
Registreerumine koolitusele (kuni 4. aprill 2024 kell 16.00) lehe allservas ⇓
Ajakava kõikidel päevadel:

10.00-13.00 koolitus (vahepeal 1 kohvipaus)
13-00-14.00 lõunasöök (supp)
14.00-17.00 koolitus (vahepeal 1 kohvipaus)

Koolituse temaatika käsitleb eelkõige innovatsiooniprotsessidest arusaamist:

mis on innovatsioon, erinevad vormid, arenguetapid;
osalejad ja nende rollid innovatsiooniprotsessis, loometegevuse põhimõtted;
nõustaja roll innovatsioonitöörühma juhtimisel ja korraldamisel;
võrgustiku ja osaliste analüüsi töövahendid, protsessi hindamise töövahendid.

Õpiväljundid: innovatsioonimeetodite koolituse läbinu:

teab innovatsiooniprotsesside etappe, oskab kirjeldada nõustaja rolli innovatsiooni elluviimisel;
teab ja tunneb innovatsiooniprotsesside mustreid, oskab neid seirata ja ergutada võrgustiku energia hoidmisel;
oskab kasutada tööriistu ja meetodeid innovatsiooni ideede pakkumisel ning lahenduste väljatöötamisel.

Koolituse aluseks on Hollandis väljatöötatud metoodilised materjald:

Koosloome töövahendid – Tools of Co-creation, 2020
Metoodikat täiendatakse pidevalt edasi projekti i2Connect raames 
Video – Innovatsiooni tugiteenused (EIP-AGRI)
Innovatsioonilaager 1 – “Innovatsioon ja võrgustikud” 5.-6. novembril 2019
Innovatsioonilaager 2 – Innovatsiooni mõttekoda 11.-13. veebruaril 2020
innovatsioonilaagri veebiseminar 23. märts 2021

 
Koolituse korraldaja: Maaelu Teadmuskeskus
Koolitajad Hanna Tamsalu  ja Leho Verk (METK võrgustiku osakond).
Koolitusel osalejatele pakutakse  6 kuu jooksul täiendavat konsultatisooni innovatsiooniprotsesside läbiarutamiseks koolitajate poolt.
Koolitus on üks CECRA koolitusprogrammi moodulitest (M16), toimub projekti i2connect tellimusel, on üks osa Eesti teadmussiirde ja innovatsioonisüsteemi (AKIS) rakendamisest

Go to Top