Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi üldkoosolek ja suvepäevad 2.-3. juuni 2017 Nelijärve Puhkekeskuses.

Täpselt kell 12 kuulutas seltsi juhatuse esimees Aldo Vaan suvepäevad avatuks. Ühehäälselt valiti üldkoosoleku juhatajaks Siim Suitsmart ja protokollijaks Reet Toi.

Ja nüüd järge mööda esinejad ja teemad, millest räägiti. Ettekanded teksti lõpus.

 

 

1. Esimesena sai tervituseks sõna seltsi auliige Ivari Padar, kes rääkis Riigikogu tegemistest ning nii Eesti kui ka Euroopa põllumajanduse teemadest.

2. EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus rääkis Eesti Põllumajanduse-ja Kaubanduskoja tegemistest ja plaanidest.

3. ETKÜ tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja Tõnu Põlluäär tegi kokkuvõtte lihaveiste jõudluskontrolli tulemustest 2016.a. ning lihaveiste lineaarsest hindamisest. Kõlas ettepanek, et lineaarse hindamise teemat võiks pikemalt tutvustada ja lahti rääkida sügisel seltsi infopäevadel.

4.  Kaubamärgi „Eesti Lihaveis“ kasutamise uutest plaanidest tegi ettekande ELKS-i juhatuse liige Diana Pärna.

5. Kokkuvõte fotokonkursist 2017 „Pildista lihaveis!“. Kokku laekus 40 fotot, mis on ka praegu vaatamiseks seltsi kodulehel http://lihaveis.ee/fotokonkurss  koos eelmiste aastate võidupiltidega. Seekord võitis internetihääletusega, kus osales üle 200 vastanu, Evelin Susi foto „Igav on, teeks midagi?!“ Palju õnne!

6. Kokkuvõtte viimaste aastate tulemustest projektis Baltic Grassland Beef tegi Baltic Vianco juhatuse esimees Janek Mustmaa. Hea uudis lihaveisekasvatajatele: alates 1. juunist 2017 on BGB projekti härgadele ja lehmikutele R3 baashind 3,6 €!

7. Aldo Vaan andis ülevaate lihaveisekasvatuse olukorrast ja tutvustas ELKS-i juhatuse 2016. a. tegevust ja seltsi majandusaasta aruannet.

8. Revident Krista Lepik konstateeris, et seltsi raamatupidamine on jätkuvalt heades kätes ja korrektselt tehtud. Üldoosolek kinnitas revidendi aruande ja seltsi aastaaruande.

9. Väga kaasahaarava ettekande ühistegevuse teemal tegi EPK juhatuse esimees Vahur Tõnissoo. Kõlama jäi mõte, et edu võti on koostöö, mitte konkurents. Et koos aetakse ikka ÜHIST ASJA, mitte ei olda koos selleks, et igaüks ajaks oma asja. Ütleb ka vanasõna, kui sa soovid minna kiiresti, mine üksi, kui sa soovid minna kaugele, mine koos teistega.

Loe ka Maalehe artiklit EPKK ja EPK ühinemisest 8. juunil 2017.

10. ETKÜ juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko rääkis ETKÜ tegevusest lihaveiste turustamisel. Türgi poolt on praegu ostusoovi nii kuni 320 kg kui ka üle 500 kg pullide osas.

11. Kaupo Kutsar juhtis tähelepanu Eesti lipumärgi eksitavale kasutamisele toodetel. Lipumärk näitab, et toode on toodetud Eestis, aga tooraine ei pruugi olla Eestist. Vt. ka 24.mai 2017 Ringvaadet.

12. Konkreetse kokkuvõtte pikast päevast tegi seltsi asutaja- ja auliige Leino Vessart: tuleks teha eraldi piimaveise ja lihaveiste statistika. Lihaveisekasvatus ei ole suurtootmine, on väga seotud regionaalpoliitikaga ja keskkonnahoiu teemadega. Lihaveisekasvatus on võimalus maal tegutseda, et mitte oma maad ära müüa.

 

Ametliku osa lõppedes jätkati õhtusöögi ja muidugi veiseliha grillimisega.

Teise päeva hommiku sisustas sportmängudega juba staažikas lihaveisekasvatajate mitmevõistluste korraldaja Margus Keldo. Seekord visati kummikuga täpsust korvpallirõngasse, lennutati tennispalle ämbrisse, tuli leida täpselt kilo raskune kogum enda ümbert või loodusest, lahendada praktikas mõistatus, kuidas talumees kapsa, kitse ja hundi üle jõe viib nii, et keegi kedagi vahepeal ära ei söö. Ühe ülesandena tuli aru saada, millised Eesti vanasõnad on eurokeelsete lausete sisse ära peidetud. Mõistata, mis on järgmiste lauseta maakeelne sisu:

a) Esmaste seedenõrede eritamine tarvitatud tarbeveevõtukohta on ebesoovitatav uue samalaadse valmimiseni.

b) Väljapääsmatu olukord tingib kastreeritud isaveise maandumise tarbeveevõtukoha sisemusse.

c) Hageja seedekulgla alguspunkti pihta ei avaldata lühiajalist mehaanilist survet.

Mitmevõistluses osales 4 võistkonda: Aberdiinid, Limusiinid, Tõupuhtad ning Šaroleed&Vianco. Seekord võitsid šaroleekasvatajad ja said auhinnaks talukülastuse Tsura tallu, kus 3/4 võistkonna liikmetest veel käinud ei ole. Jälle üks hea võimalus erinevate tõugude kasvatajate omavaheliseks suhtlemiseks ja üks-teiselt õppimiseks!

Järjekordselt võib kinnitada, et suvepäevad läksid korda. Vaatamata jahedale ilmale ja et osad eelregistreerinud kohale ei jõudnud, oli üldkoosolekule saadetud ka hulganisti volitusi ja koos külaliste ja seltsiliikmete pereliikmetega osales suvepäevadel üle 100 inimese.

 

Edukat söödavarumise hooaega ja kohtumiseni järgmisel korral!

 

 

 

 

ettekanne Roomet Sõrmus, EPKK

ettekanne Tõnu Põlluäär, ETKÜ 

ettekanne Diana Pärna, ELKS

ettekanne Janek Mustma BGB

ettekanne Aldo Vaan, ELKS ettekanne

ettekanne EPK Vahur Tõnissoo

ettekanne Ühistuline organisatsioon, Vahur Tõnissoo

 

Lii Sammler kirjutas suvepäevadest ja kaubamärgist “Eesti lihaveis” ka Maalehes.