Šaroleeklubi asutamiskoosolek toimus 3. aprillil Visklas Airika Rahuoja ja Ivo Nokkuri eestvedamisel. Kohal oli 17 šaroleekasvatajat üle Eesti ja ELKS esindaja Aldo Vaan.

Koosolek algas tutvumisringiga, kus iga osaleja sai lühidalt sõna. Ühehäälselt otsustati lugeda ELKS koosseisu kuuluv šaroleeklubi kohalviibijate poolt looduks. Oma mõtteid klubi eesmärkidest ja edasisest tegevusest tutvustasid Targo Pikkmets, Vallo Kruusimägi ja Alar Kuusik. Ülejäänud osalejad arutlesid kuuldud võimaluste üle, tegid parandus- ja täiendusettepanekuid.  ELKS poolt pakutavaid võimalusi ja edasisi ootusi klubilisele tegevusele tutvustas Aldo Vaan. Kohalviibijad said esitada täpsustavaid küsimusi ja edastada oma arusaamisi koostööst seltsi ja klubi vahel.

Ühiselt seati paika klubi eesmärgid:

 • Reklaam šaroleele kui suurepärasele lihaveisetõule
 • Ühiste eesmärkidega sõpruskonna loomine
 • Infovahetus (tõuloomade müük, ost, tõupullide vahetus jms.)
 • Koostöö loomade ostul ja müügil
 • Kogemuste vahetamine
 • Tõupõhiste teadmiste omandamine

Klubilise tegevuse sisu sõnastati kokkuleppeliselt järgnevalt:

 • Klubi tegutseb ELKS koosseisus
 • Kuulutada välja konkurss klubi logo kujundusele (klubi liikmete hulgas)
 • Koosolekute edaspidine rahastamine on osalevatele liikmetele vabatahtlik ja annetuspõhine.
 • Klubi president valitakse üheks aastaks. Aastal 2013 Airika Rahuoja.
 • Koosolekute vahelisel ajal suheldakse meilitsi.
 • Igal koosolekul lepitakse kokku järgmise koosoleku korraldaja, toimumise koht, aeg ja soovitav esineja.

Šaroleeklubi presidendiks aastal 2013 valiti Airika Rahuoja, kelle korraldada jääb ka järgmine klubi kokkusaamine, mis toimub 21. mail 2013 Tamme külas Raplamaal. Külalisena on oodatud esinema Olustvere TMK õppejõud Marika Oeselg, kellega koos räägime tõuloomade söötmisest.

Loodud klubi loodab ühendada kõiki Eesti šaroleekasvatajaid ning on valmis panustama koostöö parandamisse ja kontaktide loomisesse  loomakasvatuse valdkonnas.

Infot klubiga liitumise ja edasiste ürituste kohta saab Airika Rahuojalt (vajofarm@gmail.com)