Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
PRESSITEADE
15.11.2023

 

Erakorralise toetuse eesmärk on tagada nende põllumajandustootjate elujõulisus, keda mõjutasid enim tänavune kevad-suvine põud, õitsemisaegsed öökülmad ja päevaste ning öiste temperatuuride suur erinevus.

Allkirjastatud regionaalministri määruse alusel soovitakse toetada piimatootmist, lamba- ja kitsekasvatust, lihaveisekasvatust ning õuna- ja sõstrakasvatust.

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Madis Pärteli sõnul on toetuse eesmärk leevendada 2023. aasta muutlikest ilmastikutingimustest tulenevaid mõjusid ja tagada erinevate sektorite elujõulisus.

„Kevad-suvine põud, viljapuude ja marjapõõsaste õitsemisaegsed öökülmad ning päikesepaistelised päevad, millele järgnesid külmad ööd, pärssisid rohukasvu ja kahjustasid õuna- ning sõstrasaaki. Rohumaade madalama saagikuse tõttu pidi karjatatavatele loomadele ostma lisasööta, mis tekitas arvestatava lisakulu,“ avas Pärtel enim mõjutatud põllumajandustootjate olukorda.

Toetuse ettepanekut tutvustati 13. septembril põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu kohtumisel. „Saime sektorilt tagasisidet ettepanekule ja otsustasime edasi minna toetusega piimatootmis-, lamba- ja kitsekasvatus-, lihaveisekasvatus- ning õuna- ja sõstrakasvatussektorile. Lisati ka mõned täpsustused, mida võtsime eelnõu koostamisel arvesse,“ rääkis regionaalminister Madis Kallas.

Toetuse eelarve on ligikaudu 3,5 miljonit eurot ja toetus makstakse välja hiljemalt 31. jaanuaril 2024. aastal. Toetust administreerib Põllumajanduse Informatsiooni ja Registrite Amet (PRIA), kes eeltäidab registrite andmete põhjal elektroonse taotluse ja teeb selle taotlejale kättesaadavaks PRIA e-teenuste keskkonnas 6. detsembriks. Taotleja peab kontrollima ja kirjalikult teavitama PRIAt võimalikest ebatäpsetest andmetest ning esitama toetuse saamiseks taotluse hiljemalt 13. detsembril 2023.

Täpsemat teavet toetuse tingimuste ning taotluse esitamise kohta saab PRIA kodulehelt alates 23. novembrist.

Julius Koppel

nõunik / avalike suhete osakond

Jaga seda uudist: