Seltsi juhatus kutsub üles oma liikmeid osalema projektis “Elavad külamaastikud – taluloomad rahvusparkides”

Elavad külamaastikud – taluloomad rahvusparkides

Keskkonnaamet kutsub kõiki rahvusparkide ärksaid inimesi, kel endal kodus või lähikonnas taluloomi, nendest teada andma. Palun kirjutage  loomadest, talupere tegemistest ja lisage mõni foto, joonistus, illustreeriv materjal, videojupp. Sooviksime teada, miks just neid liike ja tõuge eelistate, millised on teie mured ja rõõmud. Samuti ootame ajaloolisi lugusid ja fotosid piirkonna taluloomadest ja talurahva suhetest nendega. Kui teil on ohustatud tõuge või põlistõuge, rääkige nendest, palun, lähemalt. Teie nõusolekul avaldame lood kodulehel. Sellega kaardistame loomapidamise senise seisu ja väärtustame rahvusparkide loomapidajaid. Rahvusparkide pärandmaastikud püsivad kultuuri ja looduse koosmõjul,  külade ja talumajapidamiste traditsioonide kestmise läbi. Taluloomad  on lahutamatu osa talukultuurist. Ohustatud tõud ja põlistõud elavad ainult siinkandis ja on oluline osa meie rahvusmaastikest.

Üleskutse eesmärk on väärtustada ja tunnustada inimesi, kes loomadega tegelevad, propageerida põlistõuge ja saada meie rahvusparkidesse rohkem taluloomi. Kampaania jooksul kaardistame ka loomapidajate mured ning hakkame neile lahendusi otsima. Erilist tähelepanu pöörame ohustatud tõugudele ja põlistõugudele.

Kampaania algab 16. mail 2015 Eesti Vabaõhumuuseumis toimuva avaseminariga. Seminarist lähemalt: www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/elurikkad-kulamaastikud-taluloomad-rahvusparkides/

Aasta vältel toimub koostöös partneritega mitmeid üritusi.

Oktoobris korraldame mõttekoja loomapidamise mõttest, vajadustest ja tulevikuperspektiividest. Arutame, kus on pudelikaelad ning mida võiks edasi teha loomapidamise edendamiseks. Aasta lõpus võtame senitehtu kokku seminaridel “Taluloomade päevad”, mille raames külastame ärksaid loomapidajaid ja kampaania  raames kogutud perede ja koduloomade lugusid.

Koostööpartnerid: Keskkonnaamet, Põllumajandusministeerium, Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Hobumajanduse Liit, MTÜ Maadjas, Maakarja Kasvatajate Selts, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Eesti Kennelliit, Eestimaa Looduse Fond, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Säästva Renoveerimise Infokeskus, …. Partnerite nimekiri on avatud – koostöös seisneb edu võti!

Lisainfo: Ave Paulus, 53327893ave.paulus@keskkonnaamet.ee  

Praegu ja arvatavasti ka tulevikus hooldavad meie rahvusparke siiski põhiliselt lihaveised. Igas Eesti rahvuspargis võiks projektis osaleda vähemalt üks seltsi liige.

Projektis osalevad lihaveisekasvatajad võiksid oma osalusest teavitada ka Diana Pärna´t e-maili teel (lahemaamees@hotmail.com) kuna Diana Pärna jääb selle projekti seltsi poolseks esindajaks.