16. märts toimus Saaremaal Andres Kaldamäe Kalda – Sandri talus õppepäev lihaveiste käitlemisest. Lihaveiste Seltsi poolt korraldatud üritusel jagasid oma kogemusi Targo Pikkmets ja Jaanus Vessart – Targo kogemustest väikestes karjades, Jaanus suurtes karjades. Oli väga meeldiv, et õppepäeval oli rohkelt osavõtjaid üle Saaremaa.

Kuidas kasutada kogumisaedu, millist lisavarustust vajame, millised on sorteerimise, kaalumise ja muude toimetamiste võimalikud lahendused? Kuidas hinnata suures karjas loomade temperamenti või kuidas valmistada ja kasutada lihtsaid abivahendeid? Praktiliste kogemuste vahendamine tõi osalejate sõnul igale ühele vähemalt ühe uue mõtte, mida oma karjades rakendada.

Päevale andis uudsust teooriaosas kasutatud lihaveiste käitlemise õppelaud, kus klassiruumi tingimustes on kasvatajatel võimalik õppida kogumisaedade kasutamise üldisi põhimõtteid ning arutleda erinevate lahenduste üle. Alljärgnevalt paar pilti sellest, mida antud “mängulaud” esitluse arusaadavusele juurde annab ja kuidas kohapealsete arutelude ülevaatlikkust parandab.

Praktilises osas Kalda -Sandri talus vaatasime lihtsamaid võtteid loomade eraldamisel ning Targo näitas sõlmede kasutamist ning loomade taltsutamist/päitsete kasutamist.

Sarnased õppepäevad toimuvad veel Läänemaal Topi talus (21.märts), Raplamaal Karitsu Rantšos (23.märts), Valgamaal Küüniniidu talus (28.märts) ja Kaunissaare kogumiskeskuses Harjumaal (30.märts).

Õppepäevade ettekanded.

Jaanus Vessarti ettekanne.

Targo Pikkmetsa ettekanne.