Eesti Tõuloomakasvatajate ühistu ja Eesti Lihaveisekasvatajate koostöös on taas käima läinud Eestis sündinud lihaveise noorpullide jõudluskatse. Katse eesmärgiks on välja selgitada Eesti lihaveisekarjades kasutatud tõupullide järglaste geneetiline potentsiaal kasvuiibe ja söödaväärinduse osas, tagades neile ühtlased kasvutingimused ja välistades maksimaalselt keskkonnast tulenevad mõjud.

 

 

Kõik katses osalevad noorpullid testitakse 9 erineva haiguse suhtes, hinnatakse nende iseloomu, viiakse läbi sotsialiseerimis- ja päitsetreeningud, selgitatakse välja nende geneetilised aretusväärtused koos nudisuse ja topeltlihasuse geenide kandvusega, hinnatakse välimik ja spermide kvaliteet – ehk siis – luuakse kõik eeldused, et selgitada välja parimad isendid meie karjades uute järglaste saamiseks.

Kevadel, aprillis, toimuvad ka traditsiooniline konkurss ja oksjon.

Sel korral on oma aretustöös saadud kasvandikega osalemas 26 farmi esindajad, kokku 61 pulliga 7-st erinevast tõust.

Täpsemaid andmeid, ja ka varasemate aastate jõudluskatsete kokkuvõtteid, saad jooksvalt jälgida ETKÜ  kodulehelt, menüüs LIHAVEIS – JÕUDLUSKATSE, ning otselink 2022-2023 hooaja tabelisse on SIIN- Lihaveise noorpullide jõudluskatse 2022-2023

Stay tuned!

 

Vaata meenutusi ka tänavu kevadel toiminud hindamisest, kus kohtunikuks oli Texasest pärit PJ Budler: