25-27.04.19 toimus järjekordne Maamess, mille raames viidi läbi ka üks lihaveisekasvatusele enim tähelepanu suunav üritus – noorloomade näitus-konkurss ja pullioksjon. Peakorraldajateks Eesti Lihaveisekasvatajate selts ja Eesti Tõuloomakasvatajate ühistu.

Seekord oli kohal rekordarv loomi – 49, kusjuures kõige suurem arvukuse kasv võrreldes varasemaga oli aberdiin-anguse pullide hulgas – kohal oli tervelt 20 Ab pulli, kelle hulgast läbi 3 eelringi lõpuks parimad valiti. Oma kasvandikke olid esitlemas kõik loomaomanikud ise, neist päris mitmed esmakordselt.

Suurem osa pullidest osales ka ETKÜ/ELKS koostöös 2018-2019 hooajal korraldatud testgrupis, kus neid kaaluti iga 2 nädala tagant, selgitamaks välja juurdekasvusid ja söötade tarbimist ning kasvatamise tulukust/kulukust. Söödaratsioone koostas ja vajadusel reguleeris professor Meelis Ots Eesti maaülikoolist. Igapäevast tööd pullide heaolu eest hoolitsedes ja nende sotsiaalseid oskusi lihvides tegi ETKÜ pullitalitaja Madis Kiiver, ning lisaks temale andis oma panuse nende „päitsekõlbulikkuse“ saavutamisel teinegi „veiselausuja“  – Rene Tamm. Rene on oma „käejälje“ testgrupi pullidele jätnud nüüd juba kolmel hooajal.

Kõik osalenud loomad olid veterinaarselt kontrollitud, sh. jalad ja sõrad, testgrupi pullid ka lineaarselt hinnatud.

Esimest korda meie lihaveiste näituste korraldamise jooksul valiti mitte ainult parim pull ja lehmik, vaid ka parim looma esitleja, kelle juures hinnati nii tema enda, esitluseks sobivat korrektset riietust, kui suhtlemist esitletava loomaga. Tunnustava tiitli võitis šaroleekasvataja Targo Pikkmets Pärnumaalt.

Kohtunikuks oli sel aastal Taanis veiste lineaarse hindamisega tegelev TORBEN ANDERSEN, ja tema sõnul jäi ta üritusega väga rahule – väga hästi oli korraldatud veiste liikumine areenile ning kogu päeva korraldus oli hea tempoga ja sujuv ning tunnustust väärib kindlasti ka meie loomade kvaliteet. PARIMA NOORPULLI tiitli pälvis seekord aberdiin-anguse pull ja PARIMA LEHMIKU tiitli limusiini tõugu lehmik. Küsimusele, miks pullide hulgas just selline valik tehti, vastas kohtunik, et antud loom oli ilma vigadeta ja väga korrektne, kes esitles end väärikalt ja ilmega „ vaadake mind, ma olen lihtsalt parim“.

Päeva teise poole tegid põnevaks herefordi pulli kaalumine ja pullioksjon. Pulli elusmassi ennustamisel osutus täpseimaks kogenud herefordikasvataja Ants Järvmägi, kes oma 1 eurose sissemakse juba vaid paari tunni pärast teenis tagasi 100-kordse kasumiga.

Oksjonile registreerus kokku 10 ostjat, neist 4 Lätist, kelle poolt osteti üle poolte müüdud pullidest. Just see annab kinnitust kohtunike sõnadele, et meie konkursil osalenud loomade tase oli väga hea. Oksjon kujundab heale loomale õiglase väärtuse ning meie lähinaabrid oskavad seda hinnata. Samad sõnad ütles ka ühe Läti ettevõtte esindaja, kes ostis koguni 4 pulli. Lisaks soovivad nad siit osta veel ka mullikaid. Kõrgeima hinna teeninud šarolee pull (3200 eurot) rändab samuti Lätimaale, hinna poolest järgmine (3000 eurot)- punane angus – aga hoopiski Saaremaale. Erakordseks võib pidada sedagi, et ühe Läti ettevõtte ostetud 3 aberdiin-anguse pulli rändavad edasi hoopiski Hollandisse.

Ostjate hulgas populaarseimaks tõuks osutus aberdiin – angus (6 pulliga), järgnesid limusiin (4 pulliga), šarolee ja hele-akviteen (mõlemad 2 pulliga) ning simmental (1 pulliga).

Suur tänu kõikidele, kes ürituse korraldamisele ning sujumisele kaasa aitasid

MEESKOND-

 

 • Päevajuht Tõnu Põlluäär,
 • oksjonäär Tanel-Taavi Bulitko,
 •  kohtunike abiline Ilmar Kallas,
 • Reet Toi, Aive Sonets ja Vilja Veinberg sekretäride ja tehniliste abidena,
 • Elen Haasmaa, Eve Haggi ja Leonard Meltsas parima esitleja valimise žürii liikmetena,
 •  Diana Pärna ja Elis Veerde – pulli kaalumise ennustamise läbiviijatena,
 • Tenno Laanemets, Margus Keldo ja Siim Suitsmart- mehiste taustajõududena,
 • Kalev Markus ja Hannelore Kiiver-Pärk – loomatelgi väärt personali ja esitlejatena,
 • Liis Ira – loomade fotograaf nii kataloogi tarbeks kui messi ajal, ja veebi ning trükikataloogide koostajana.
 • Maarja Maksimov – pildistamise kiirabina.

OSALENUD FARMID/ETTEVÕTTED/LOOMAOMANIKUD –

 • Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
 • Helme Lihaveis OÜ
 • Jakoberg OÜ
 • Kermani Farm OÜ
 • Kuldranna Lihaveis OÜ
 • Mättik, Elmar
 • Mättik, Jane
 • Piira Mahe OÜ
 • Pikkmets, Targo
 • Saareõue OÜ
 • Sepa Veised OÜ
 • Sulev Trahv Küüninidu talu
 • Talu ja Tulu OÜ
 • Taveton OÜ
 • Tihuse Turismitalu OÜ
 • Topi Mõis OÜ
 • Topi Tõukari OÜ

Ja lõpuks – meie kõige „toekamad“ abilised ehk sponsorid, ilma kelleta kogu see põnev ja aretustöö entusiastide koostööl põhinev üritus kuidagi toimuda ei saaks!

KULDSPONSORID:

 • BALTIC VIANCO OÜ
 • KMR LIVESTOCK EUROPE
 • TSURA TALU OÜ
 • EESTI LIHAVEISEKASVATAJATE ÜHISTU
 • ARKE LIHATÖÖSTUS AS

SPONSORID:

 • SCANDAGRA EESTI AS
 • ALLTECH EESTI OÜ
 • LIIVIMAA LIHAVEIS MTÜ
 • ANU AIT OÜ
 • VESKIMEISTER OÜ
 • BALTIC AGRO AS
 • SAUMET SERVICE OÜ
 • AGRILAND KV OÜ
 • TEKNEST OÜ

Ning kogu üritusele pani omaltpoolt õla alla ka Euroopa Liit, kelle rahastusfondidest läbi Turuarendustoetuse oskas meie jaoks väga olulise summa välja kirjutada EPKK kvaliteedijuht Evi Randpere.

AITÄH!

Jane Mättik

ELKS juhatuse esimees

Konkursi tulemused

Fotod Maamessist