14.-18.maini toimus Prantsusmaal kümnes Akvitaania tuur lihaveisekasvatajatele, millest võtsid osa 81 esindajat 15-st riigist.

 Akvitaania on Prantsusmaa piirkond, kus elab 3,1 miljonit inimest ja pindala on 41 000 km2. Tuuri osavõtjatel oli võimalus valida kolme erineva programmi vahel, mis tutvustasid kas limusiini, akviteeni heledat või pazadaisi tõugu. Eesti esindajad võtsid osa limusiini programmist.

Nüüd lähemalt külastatud farmidest ja ettevõtetest. Earl Landgelier´i farmis, mis asus  40 kilomeetri kaugusel Limogesis oli 110 limusiini tõugu ammlehma ja 50 mullikat. Farmi kasutuses oli kokku 121 ha maad, millest kümnel hektaril kasvatatakse maisi (siloks), 10 ha nisu ja ülejäänud oli karjamaa. Farmis kasutati 100 % kunstlikku seemendust, aastas ca 20 erineva pulli spermat. Mullikate seemendusiga oli 18-24 kuud ja  poegimine 28-30 kuu vanuselt. Karjas on kaks poegimisperioodi, 2/3 poegib sügisel, 1/3 kevadel. Praakimise protsent aastas 27 ja praagitud lehmade keskmine karkassimass 491 kg ja hind realiseerimisel 4.70 €/kg. Noored pullid realiseeriti aasta vanuselt, keskmine karkassimassiga 323 kg. Lisaks limusiinikasvatusele oli farmis ka 100 lüpsikitse ja 800 m2 toodeti ka komposti, mida kevadeti realiseeritakse aiapidajatele hinnaga 120 €/m3.

Suurt huvi pakkus Lanaud ´i katsejaama külastus. Prantsusmaal on üks miljon limusiini tõugu lehma, kellest 60 000 on registreeritud tõuraamatusse. Aastas valitakse Lanaud´i katsejaama 700 parimat noorpulli kogu riigist. Ratsioon on kõigile ühesugune (proteiinisisaldus söödas 16 %). Parimad pullid sealt valitakse seemendusjaama ja Moussursi katsejaama emaomaduste kontrolliks, ülejäänud pullid müüakse oksjonil.16.mail toimunud oksjonil, kus ostjaid mitmetest riikidest, tuli müüki 57 pulli. Kõrgeim  müügihind ol 17 300 € oli pullil Hector (FR 56 2745 8691, isa Asteriks, ööpäevane juurdekasv 1580 g) Pullide alghind oli 2700 € ja keskmine müügihind ligi 6000 €, müümata jäi üks pull.

Moussori ja Pepieux´i   katsejaama valiti Lanaudi katsejaamast 12-15 parimat pulli, kellest 5-6 kontrolliti  emaomaduste järgi (25-30 emaslooma pulli kohta), 5-6 juurdekasvu ja 2-3 pulli nii emaomaduste kui juurdekasvu järgi.

Teine külastatud farm oli  Earl Rieux-Martin´i  farm, kus peremees Jean Francois Thibaud tegutseb üksinda. Farmil kasutuses  109 ha maad, 7 ha on  teravilja all, 6 ha kasvab mais, 96 ha on rohumaa, sellest 18 ha silo ja 50 ha heina tarbeks. Farmis on 65 ammlehma ja 15% loomadel kasutatakse kunstlikku seemendust (peamiselt mullikatel). 75% vasikaid sünnib sügisel ja 25% kevadel. Tõuloomadena müüakse nii pullikuid kui ka lehmikuid. Lihaks realiseeritakse võõrutatuid pulle Itaaliasse ja hiljem vanuses 12-15 kuud kohalikule tapamajale.

Jean Francois Thilbaud  ja jahumaiad ammed

Jean Francois Thilbaud ja jahumaiad ammed

 

Earl Gascou farmis, mis asus Limoges linna lähedal, oli kasutada 134 ha maad, kasvatati  100 amme ja 30 mullikat. Igal aastal kasutati aretuses viit erinevat pulli, kelle valikul olid esmatähtsad lihasus ja poegimiskergus. Mullikad peeti talviti kolmes eri grupis koos pulliga väljas ja nende esmaspoegimise vanus oli keskmiselt 36 kuud. Lehmadele jaoks oli  kaks poegimislauta ning 30% lehmadest seemendatakse. Pullvasikate sünnikaal 42 kg, lehmikutel 39 kg. Aastas realiseeritakse 30 nuumatud tapalooma keskmine karkassimassiga  440 kg, noorloomade keskmine hind 4,36 €/kg, lehmadel 3,89 €/kg. 20 üheaastast pulli ja 7-8 kuueteist kuu vanust pulli müüakse tõuloomadeks teistesse karjadesse keskmise hinnaga 2500 EUR-i. Mullikaid läheb müüki aastastena 8  ja tiinetena 15. Lisaks kasvatatakse talus ka sadakond suffolki tõugu lammast ning kogu töö teevad ära kaks täiskohaga töötajat.

Earl Gascou farmi võimas lihapull

Earl Gascou farmi võimas lihapull

Viimasena külastatud   Gaec Lacour´i  farm  asus  Lardimalie lossi maadel  Dordogne maakonnas. Farmi  kasutuses oli 135 ha maad, millest 8 ha kasvatati nisu, 5 ha maisi, 10 ha lutserni ja  112 ha oli rohumaa all. Karja suuruseks oli 94 amme ja 15 mullikat, keda peeti kahes sügavallapanuga laudas. 40% loomadest kasutatakse kunstlikku seemendust – viimasel ajal kasutusel olnud pullid olid Azurri, Bavardage, Usse, Ozeus, OnDit. Esmaspoegimise vanus karjas oli 34 kuud ja poegimisvahemik 375 päeva, pullvasikate keskmine mass 43 kg ning lehmikutel 40 kg.

17. mail toimus ka rahvusvaheline seminar, kus Tšehhi, Columbia ja Hispaania  farmerid andsid ülevaate vastavalt akviteeni heleda, limusiini ja bazadaise kasutamisest oma karjades.

Emad ,tütred ja pojad

18. mail oli võimalus Bordeauxis näha lihaveiste näitus-konkurssi, kus nii limusiini(100 looma) , heleda akviteeni (88 looma) ja bazadaise tõugu veised toodi ringi ning esitleti ja valiti välja parimad loomad välimiku järgi vastavalt tõu iseärasustele.

Mõned pildid reisist www.lihaveis.ee/galerii

Aldo Vaan  ELKS

Reet Toi   ETKÜ

Ilmar Kallas   ETKÜ