Viimasel ajal on lihaveisekasvatajad enam huvi tundma hakanud lihaveiste seemendamise vastu. Huvi on teretulnud, kuna nii on võimalik saada erineva põlvnemise ja kvaliteediga aretusloomi.

Alljärgnevalt lühike ülevaade Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu spermalaos  olevast limusiini, šarolee ja aberdiin-anguse tõugu pullide spermast koos iseloomustusega, mis abistab kasvatajal otsuseid teha. Kirjelduseks on kasutatud erinevate maade indekseid. Kuna neid väljendatakse erinevalt, siis kõikide tunnuste juurde neid välja kirjutada polnud mõtet.

 

Limusiini tõug

Apache 98478 – Muguet (FR) x Espoir (FR) –  hea lihakeha välimik (110), tugev lihastik (107), positiivne kasv (103). Sobilik aretustöö tegemiseks, sugupullide tootmiseks. Doosi hind 39€.

Armoric 98723 – (Neuf (FR) x Mas Du Clo (FR) – järglased sünnivad kergesti (106), neil on tugev lihastik(107) ja lihakeha välimik (111). Pull parandab tütarde viljakustunnuseid (117), üliheade lihakeha (112), võõrutuse (118) ja emaomaduste (113) üldindeksiga pull. Miinuseks on see, et tema järglased ei ole kõige kiirema kasvuga (86) ja seetõttu lihakeha väljatulek (90) ei ole ka väga suur. Doosi hind 33€.

Bluet 98911 – Ria (FR) x Dauphin (FR) – järglased sünnivad kergesti (107), neil on hea kasvukiirus (104). Lihastiku (106) ja lihakeha väljatuleku (105) indeksid on head. Sobib hästi ristamiseks teiste tõugudega. Doosi hind 14€.

Cyan Po P 98435 – Patocle (FR) x Trotski (LU) –  pull on nudi, järglased sünnivad väga kergesti (113),  on kiire kasvu (107) ja hea lihastikuga (110), võõrutuse- (114) ja emaomaduste (113) indeksid on väga head. Doosi hind 14€.

Nelson 98132 – Goldies (FR) x Gendarme (FR) – Prantsusmaal ja Iirimaal hinnatud pull, kes pärandab oma järglastele hea piimakuse. Järglased on suured, pika ning laia kere ning kerge poegimisega. Väga head jalad ning võõrutusmassid. Doosi hind 16,62€.

On-Dit 98746 – Indecis (FR) x Balzac (FR) – kiire kasvu (106) ja hea lihastikuga (110) järglased.  Lihakeha väljatulek (108) ning lihakeha välimik (107) head. Võõrutusindeks (110) väga hea ning tütred on kõrge poegimisvõimega (114). Doosi hind 33€.

Silbverbird Pp 98653 – Sunday Pp (FR) x Sirocco (DE) – Heterosügootne nudi. On Eesti järglaste järgi oma hinde saanud. Keskmise sünnimassi (102), võõrutusmassi- (102) ja aastamassiga (103). Ei sobi mullikatele, kuna poegimiskerguse indeks (87) on madal.

Suc Au May 98363 – Charmeur (FR) x Genial (FR) – väga kerge poegimisega tütred (119). Järglased kasvavad hästi (104), on lihaselised (106) ning seetõttu ka lihakeha üldindeks (110) kõrge. Doosi hind 14€.

Toptoro 98617 – Nelombo (FR) x Tarvis (FR) – sobib väga hästi teiste tõugudega ristamiseks. Pärandab oma järglastele väga hea kasvukiiruse (114), lihastiku (113), lihakeha väljatuleku (116) ja lihakeha välimiku (111). Seetõttu on kõrge lihakuse üldindeks (122).  Järglaste võõrutuse- (119) ja emaomaduste (115) indeksid on samuti väga head. Doosi hind 18€.

Uzan Ed 98993 – Recif (FR) x Favori (FR) – kiire kasvu (123) ja lihastikuga (106) järglased. Ei sobi mullikatele, kuna poegimiskerguse indeks (92) on pisut madal. Doosi hind 39€.

Vetiver 98431  – Solide (FR) x Limier (FR) – järglased sünnivad kergesti (108), neil on hea tüüp (113), kasv (104) ja lihastik (105) ning ülihea võõrutusindeks (112). Doosi hind 39€.

Voilier 98593 – Paladin (FR) x Cubjacois (FR) – järglased on hea kasvu (103) ning lihastikuga (112).  Väga hea lihakeha välimiku (110) hinne ning kõrgete võõrutus- (112) ning emaomaduste (114)  indeksitega. Ei sobi mullikatele, kuna poegimiskerguse indeks (92) on pisut madal. Doosi hind 39€.

 

Šarolee tõug

Cabar P 96148 – Uno (FR) x Habit (FR). Nudi (heterosügoot) pull, kelle järglased sünnivad kergelt (109), on keskmise kasvu (104) ja lihastikuga (100), kuid hea kehaehitusega (111). Kõrge on võõrutusindeks (109). Tütardel on hea piimakuse (106) ja emaomaduste (18) indeks. Sobib mullikatele. Doosi hind 32€.

 

Clinton 96115 – Uveir (SE) x Ex Eden (FR). Keskmise poegimiskerguse (97) ja piimakusega (89). Pärandab järglastele väga hea kasvu (110), keha (117), lihastiku (119) ja jalad (109). Doosi hind 18€.

 

Colorado 96787 – No Doubt (SE) x Bronson (SE). Pärandab oma järglastele keskmise kasvukiiruse (104) ja tugevad jalad. Järglased sünnivad kergelt (109). Tütardel keskmine emaomaduste (96) indeks. Doosi hind 18€.

 

Dennis 96778 – ACC Hercules (SE) x Truls (SE). Järglastel on väga head võõrutuse- (126) ja aastamassi- (110) indeksid, mis omakorda annavad ka kõrge kasvukiiruse (118) indeksi. Mullikatele Dennis ei sobi, kuna poegimiskerguse indeks (89) on madal. Doosi hind 18€.

 

Epi 96130 – Ulberg (DK) x Major (FR). Pärandab oma järglastele väga hea välimiku –   tüübi (109), lihastiku (118) ja jalad 107. Sünnikergus keskmine (93), piimakuse indeks kõrge (111). Doosi hind 18€.

 

Igloo 96756 – Ferb 96895 (SE) x United Ray (SE).  Rootsi päritolu pull, kelle järglased on väikese sünnimassiga (74), hea võõrutus- (106) ja aastamassiga (116). Kasvukiiruse indeks on väga hea (112), järglaste sünnikergus aga ülihea (131). Doosi hind 6€.

 

Ivanhoe 96757 – Frej (SE) x Boromir (SE). Järgmine Rootsi päritolu pull, kellel on vasikad on sündides väikesed (91), kuid kasvavad võõrutuseni hästi (111) ning on hea aastamassiga (112). Sünnikergus vasikatel on väga hea (114). Ülihea on Ivanhoe emasjärglaste emaomaduste indeks (119). Doosi hind 6€.

 

Jock Pp 96556 – Impair (FR) x Diminutif (FR). Tšehhis sündinud prantsuse päritolu pull, kes on heterosügootne nudi. Pärandab oma järglastele hea kasvukiiruse nii võõrutuseni (102) kui ka aastamassile (110). Vasikad on sündides väikesed ja sünnivad kergesti. Doosi hind 10€.

 

Voltaire 96120 – Neccessaire (FR) x Harnois (FR). Seda prantsuse päritolu pulli soovitatakse mullikatele, kuna tema järglased on kerged sündima (106). Järglastel on head lihakeha massi (114) ja -väljatuleku (118) indeks. Emasjärglased on hea piimakuse (107) indeksiga. Doosi hind 27€.

Vizir P 96461 – Le Rebel (FR) x Harnois (FR). Nudi pull, keda prantslased nimetavad „nuumamise tšempioniks“. Järglastel on väga hea võõrutuse- (116) indeks. Lihakeha massi- (128) ja liha väljatuleku (137) indeksid on lihtsalt suurepärased. Tütred on head emaomadustega (117). Doosi hind 24€.

 

Unico PP 96571 – Roosvelt (FR) x Helsinki (FR). Oma kuulsate prantsuse pullide järeltulija on homosügootne nudi. Taas hea kasvupotentsiaaliga pärandab Unico oma järglastele hea poegimisvõime (122) ja lihakeha massi (103). Doosi hind 30€.

 

Uzelier 96722 – Novotel (FR) x Icare (FR). Sobib taas hästi ka mullikatele , kuna poegimiskerguse (112) ja poegimisvõime (110) indeks üldse on väga head. Järglastel paraneb lihakeha mass (105) ja liha väljatapmise (104) võimekus. Järglased jäävad karja kauaks püsima (109). Doosi hind 20€.

Aberdiin-anguse tõug

Cortachy Boy 95937 – Eular (UK) x Elmighty (UK). Vasikad sünnivad kergelt ning hilisemates kasvufaasides kasvavad kenasti. Lihakeha väljatulek keskmine. Doosi hind 33€.

 

Eventer 95804 – Pilot (UK) x Exceptance (UK). Ei soovita kasutada mullikatel, kuna poegimiskerguse indeks on madalam keskmisest. Eventeri tütarde piimakuse indeks on hea ja seetõttu on ka vasikad on elujõulised. Väga hea lihastiku indeks ning järglastel on tugevad jalad. Doosi hind 36,56€.

 

Glen 95823 – HF EL Tigre (CA) x Rito 593 of 281 (US). Taanis sündinud kuulsate Ab pullide järglane. Väga kerge poegimisega (111), kiire kasvu (115) ja suurepärase lihakeha (134) indeksiga pull. Nii tüübi (104), jalgade (103), kui ka lihastiku (114) indeksid on head. Doosi hind 10€.

 

Ideal Pete 95902 – Peter Pershore (UK) x Full Throttle (CA). Järglased sünnivad kergelt, kasvavad kiiresti ja lihakeha väljatulek väga hea. Ideal Pete tütred ise on piimakad. Järglastel on hea iseloom, tugev lihastik ja luustik. Doosi hind 67,15€.

 

Jipsey Earl 95961 – Betro (UK) x Bernando (UK). Järglased sünnivad kergelt. Tütred on piimakad, samas lihakeha väljatuleku indeks on keskmine. Järglastel hea iseloom ning tugevad jalad. Doosi hind 33€.

 

Nozeka 95323 – Young dale Xcaliber (CA) x Young Dale Pamarama (CA). Kanada päritolu pull, kes sobib hästi karjadesse, kus on soov parandada kasvukiirust, kuna aastasena kaaluvad Nozeka järglased keskmisena 683 kg. Järglased sünnivad kergelt ning on emana piimakad. Järglastel on väga tugevad jalad. Doosi hind 9€.

 

Palmkvist 95867 – Lans (SE) x Jock Design- ET (SE). Rootsi päritolu pull. Taas pull, kes oma järglaste hea kasvukiiruse pärandab, kuna nii võõrutuse- (107), aastamassi- (133) kui ka kogu kasvuindeks (128) on väga head. Järglased sünnivad kergelt (117), on hea välimikuga (117). Väga hea lineaarse hinde on saanud Palmkvist kehale (87p) ja lihastikule (90p). Väike probleem on piimakuse (87) indeksiga ehk siis teisisõnu sobib pull piimakamatele ammedele. Doosi hind 36,56€.

 

Time 95610 – Right Time (US) x TC Stockman365-ET (US). Ei sobi mullikatele, kuna poegimiskerguse indeks on pisut miinuses. Kiire kasvuga kõikides kasvujärkudes. Kõrged on ka piimakuse ja lihakeha masside indeksid. Doosi hind 30€.

 

Loodan, et selle valiku alusel leiab lihaveisekasvataja oma karjale sobilikud pullid, keda kasutada. Tellimused saate esitada: Keava (4890688), Tartu (7493234), Saaremaa (4591136), Tori (5051029).

Nii mõnelgi pullil on doose limiteeritult, seega soovitan kindlasti üle küsida, kas soovitud pulli saada on.

 

Tõnu Põlluäär

ETKÜ Tőuraamatu- ja aretusosakonna juhataja