Konverents “Terve loom ja tervislik toit” toimus 7.-8. märtsil 2018 Tartus Eesti Maaülikoolis.
Esimesel konverentsipäeval keskenduti toiduhügieeni ja -tehnoloogia teemadele, teisel päeval käsitleti loomakasvatusega seonduvat.
Arengutest lihaveiste sektoris tegi ettekande Kalmer Visnapuu. Jagame seda etteannet ka siin kodulehel nendega, kes konverentsil ei käinud.

Kalmer Visnapuu ettekanne

Foto: Pilleriin Puskar

Jaga seda uudist: