Novembri kahel viimasel nädalal toimusid  Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi  infopäevad 4 piirkonnas  – Lihulas, Märjal, Laimjalas ja Vinnis. Kokku osales  infopäevadel 253 huvilist. Peale ettekandeid oli praktiline osa ehk võimalus külastada vastavalt kas Ohtla šarolee farmi, Folia Agro OÜ nuumafarmi või Piira Talu OÜ lihaveisefarmi.

Infopäevade olulisemad teemad:

  1. Lihaveiste jõudluskontrollist.  Assistentide atesteerimine. Tõnu Põlläär, Reet Toi.Atesteeriti 95 lihaveiste jõudlusandmete kogujat. Andmekoguja tunnistus on nüüd  uues formaadis ja kehtivusajaga 3 aastat (01.01.2015 kuni 01.01.2018). Siis saab tunnistust jälle pikendada. Testide analüüs veel käib, tulemused  avaldatakse Jõudluskontrolli Keskuse infolehes.
  2. Lihaveisekasvataja võimalused uuel toetuste perioodil (MAK) Targo Pikkmetsa ülevaade erinevatest meetmetest ja nõuetest nendest toetuse taotlemisel.
  3. Võrdlev analüüs lihaveisekasvatuses – kas Inglismaa ja Šotimaa kogemused on rakendatavad ka meil? Targo Pikkmets ja Jaanus Vessart tutvustasid Suurbritannias nähtut ja ELKS plaane selle rakendamiseks Eestis.
  4. Olukorrast Eesti lihaveisekasvatuses . Aldo Vaan

Kahel õppepäeval (Lihulas ja Märjal) oli võimalus kuulata Alltech Itaalia lektori Stefano Vandoni  ettekannet   „Lihaveise farmi majandamine mõistes loomade vajadusi, kasvuperiood ja nuumaperiood“. Ettekannet tõlkis ja täiendas Alltech Eesti OÜ poolse infoga Pilleriin Puskar .

 

Tänud kõikidele esinejatele sisukate ja vajalike ettekannete eest!

Täname osalejaid ja soovime ka edaspidi järgida täpset registreerimise reglementi!