Mõeldes lihaveisekarjades peagi algavale paaritushooajale korraldas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu koostöös Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsiga neljapäeval 17. aprillil lihaveisetõugu tõupullide müügipäeva.

Foto: Jane Mättik

Hulk huvilisi kogunes Tartus Märjal asuvasse ETKÜ saali, kus lausus avasõnad ja tegi sissejuhatuse müügipäevale ETKÜ juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko. Seejärel andis tõuraamatu- ja aretusosakonna juhataja Tõnu Põlluäär põhjaliku ülevaate iga müügis oleva pulli päritolust ja põlvnemisest.

Peale nö paberil tutvustust oli igal ostuhuvilisel võimalik heita pilk sealsamas, EMÜ Märja katsefarmis olevatele, Eestis sündinud noorpullidele, kes on lõpetamas 2014. a. sügisel alanud söötmiskatses osalemise perioodi. Esitlusaedikusse suunati üksteise järel mitme tõu esindajate grupid – simmentalid, hele-akviteen, limusiinid, aberdiin-angused ja herefordid.

Ürituse käigus leidsid omale uued omanikud aberdiin-angus Gregor, limusiin Toppi, simmental Rixxo ja hele-akviteen Elitop. Soovime pullidele head tööindu uuel töökohal ja omanikele head karjaõnne!

Müügis pullid