Eesti Lihaveisekasvatajate Selts andis 13. veebruaril Tartus toimunudl Maaelufoorumil kätte esimesed üheksa „Eesti Lihaveis“ kaubamärgist.
„Eesti Lihaveis“ on usaldusel põhinev farmi kvaliteedimärk. Märgise taotlemisega kinnitab lihaveisekasvataja, et kasutab oma karja kasvatamisel parimaid praktikaid, täidab loomade heaolu ning keskkonnanõudeid ning karjas peetakse jõudluskontrolli. Märk „Eesti Lihaveis“ tähendab, et tegemist on hea tava järgi kasvatatud loomade ja nendest saadud toodanguga.

„Kõik Eestis sündinud ja kasvanud lihaveised on Eesti lihaveised. Kuid just nimetatud kvaliteedimärgiga farmid on tänu kindlatele kvaliteedinõuetele selgemini eristatavad nii teistele loomakasvatajatele, tarbijatele kui kõikidele lihasektoriga kokku puutuvatele inimestele. Märgi saanud farm võtab sellega endale ka vastutuse korrektse ning efektiivse loomakasvataja- ja eeskujuna nii kogu ülejäänud sektori, kui ka noorte ja alustavate ettevõtjate ees. Nendes farmides kasvatatakse häid loomi ja toodetakse head, eestimaist, lihaveiseliha“ ütles Eesti Lihaveiskasvatajate Seltsi esimees Jane Mättik.

Lihaveisekasvatus on Eestis praegu kõige kiiremini kasvav põllumajandusliku tootmise haru. Märgiga „Eesti Lihaveis“ tõstame esile meie tublimaid farmereid ning tunnustame nende visa tööd, tänu millele on viimastel aastatel tunduvalt tõusnud lihaveiseliha kvaliteet ning hooldatud tuhandeid hektareid rohumaid.

 Foto :ETKÜ koduleht

Leino Vessart ja Aldo Vaan andsid märgid üle järgmistele lihaveisekasvatajatele:

Jane Mättik, JANE MÄTTIK FIE;
Ivo ja Tiina Tomson, Vilsi OÜ;
Diana ja Arno Pärna, Lahe Maamees OÜ;
Margus Keldo, Tsura talu OÜ;
Reet ja Targo Pikkmets, Talu ja Tulu OÜ;
Sinikka Hannele ja Kairo Pilviste, Ranna-Villa OÜ;
Henrik Klammer, Küti mõis OÜ;
Jüri Ilves, Caro Mahe OÜ;
Andres Vaan, Topi mõis OÜ.

Kaubamärgise taotlemine on jätkuvalt avatud.
Huvi korral võta ühendust Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsiga.

Jaga seda uudist: