Eesti Lihaveisekasvatajate Selts osales Jäneda talupäevadel
Jänedal toimusid 28-29 juulil 21. korda talupäevad. Sellel osales ka Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Eesti Lihaveisekasvatajate Selts veiste väljapanekuga.
Samas tunnustas Eesti Talupidajate Keskliit Annika ja Kalle Kuuske Kalju talust Saaremaal kui parimaid lihaveisekasvatuse edendajaid 2012 a.