Eestis tarbitakse 80 kg liha inimese kohta aastas Foto: Reet Toi

21.- 22. novembril kogunes Rakveres EPKK kutsel hulk lihasektori rahvast ning toimusid  foorum ja konverentsid.

Esimesel päeval Lihafoorumil räägiti Euroopa Komisjoni vaatest toidutootmise tulevikule, lihasektori maine ohustajatest.

Arutleti teemal, kes toodab meile liha meie toidulauale ning tutvustati uut seadusandluses toiduohutuse valdkonnas.

Veterinaararst Alar Onoper kõneles teemal karjatervis – kas vaktsineerida või mitte ning Mariliis Vahar (Ohtla Lihaveis OÜ juhataja) tutvustas oma kogemusi karjatervisest ettevõtja pilgu läbi.

Teisel päeval toimunud Lihaveisekasvatuse konverentsi avaesineja oli Csaba Jansik (LUKE, Soome
loodusressursside jätkusuutliku majandamise ja biomajanduse arendamise keskuse analüütik), kes rääkis
Läänemere riikide veisekasvatuse konkurentsivõimest ja Eesti kohast selles.

Airi Külvet tutvustas Liivimaa Lihaveise Innovatsiooniklasterit 2017-2022.

Oma uurimistööst – Ratsiooni jõusööda osakaalu mõju lihaveise nuumajõudlusele ja tasuvusele – andis ülevaate Marko Kruusimägi, Nurmetu Charolais OÜ,

BreedExpo projekti tutvustas Jane Mättik, ELKS juhatuse esinaine.

Foto: Anu Hellenurme

Teemal lihaveisekasvatus – kas hobi või majandustegevus arutles ametnik ja lihaveisekasvataja Taavi Känd.

Päevad olid sisutihedad ja informatiivsed, kes käis, ei kahetse!