Traditsiooniks saanud Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi talveseminar toimus käesoleva aasta 18.-19. jaanuaril Pärnumaal, Uueda Turismitalus.

Seminaril osalesid seltsi juhatuse liikmed, tõuklubide esindajad, aktiivsed seltsi liikmed. Esindatud olid ka Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll ja Lihaveisekasvajatajate Tulundusühistu. Kogunes pea 30 inimest.

 

Osalejad jagati töörühmadesse. Tänu sellisele töökorralduse tegeleti iga teemaga süvitsi ning päeva lõpus esines iga rühm kokkuvõttega.

 

Toimus aktiivne arutelu ettepanekutega, analüüsiti möödunud aasta otsuseid ning planeeriti käesoleva aasta toimetusi.

 

Seminari läbivaimad teemad olid:

1.   Seltsi üldkoosolek, uue juhatuse valimised.

2.   Seltsi liikmelisus teistes organisatsioonides.

3.   Töö seltsi liikmetega. Küsitlused. Info liikumine. Koolitused. Õppepäevad. Koduleht.

4.   Seltsi tegevused 2018. aastal ja nende tegevuste eelarve.

5.  Lihaveise näitused. Maamess. Tõuloom 2018.

 

Talveseminari protokoll saadetakse seltsi liikmetele e-posti teel.

 

Eelteatena ka seltsi 2018 tegevuste plaan (osad kuupäevad ja kohad veel täpsustamisel).

 

Lihaveiste jõudlusandmete kogujate infopäevad,  jaanuar- veebruar

Õppepäevad „ Lihaveise käitlemine veterinaarsete toimingute läbiviimisel“  veebr.-märts                           Osavõtt 39. Beef Cattle Auction  Verden, Saksamaa, 9.-10.veebruar

 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli aretusseminar, aprill                                            

ELKS üldkoosolek. Juhatuse valimine                          6. aprill

Maamess                                                                      19.-21. aprill

Luige Maaelu Näituslaat .                                             11.- 13. mai

Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi suvepäevad.         8.-9. juuni

Euroopa Anguse Foorum Eestis                               11.-15. juuni

World Charolais Congress   Rootsis                         29.juuni- 7. juuli

Rahvusvaheline Limusiini Kongress Denveris, USA 19.- 27. juuli

Avatud Talude Päev                                                    22. juuli 2018

Ülenurme Sügislaat. Tõuloom 2018                     01. september

Euroopa herefordi konverents Ungaris              15.-21. september

Seltsi õppeekskursioon Hispaaniasse                      septembri II pool

Piirkondlikud õppe- ja infopäevad                         okt.- nov.

 

Kutsume üles kõiki liikmeid osalema aktiivsemalt seminaridel, koosolekutel ja õppepäevadel ning avaldama enda arvamusi, soove ja ettepanekuid.

 

Seda võib teha e-posti aadressil eesti.lihaveis@gmail.com

 

Pöörduge julgelt!

 

Kerttu Trahv

Talveseminaril osaleja