Järjekordsest ELKS suveseminarist ja suvepäevadest on saanud ilus meenutus seltsi eelmiste aastate suvesündmuste reas.

Või siiski mitte ainult meenutus? Loodetavasti on arutletud teemasid ja kuuldud infot võimalik rakendada Eesti lihaveisekasvatuse arendamiseks ja edendamiseks. Näiteks lihaveiste lineaarne hindamine. Juba eelmisel päeval toimus huvilistele selle teemaline põhjalikum õppepäev, kus praktiline tegevus viidi läbi Karitsu Rantšo OÜ-s ja Aberdeen Top Genetics OÜ-s,   külalislektoriteks Torben Andersen ja Jacob Edstrand Taanist.

Etalonloom välimiku hindamisel. Reet Toi foto.

Sama läbiv teema lihaveiste lineaarne hindamine oli ettekandes ka Sännas, kus lisaks hindamise õppimisele elusloomade põhjal olid müügis ka Šveitsi päritolu Ab, Li, Ch, Au, Si tõugu mullikad ja pullid. Loengut kuulama ning loomi vaatama-ostma olid tulnud huvilised ka Lätist ja Leedust.

Ning kolmas kord ja juba ligi 70-80-le inimesele tuli välislektoritel teemat tutvustada 5. juunil õhtusel seminaril.

Ettekanne “Mudelid ja arvutusmeetodid Taani lihaveistel”

Ettekanded seminaril veel Tõnu Põlluäärelt ETKÜ-st teemal Lihaveiste jõudluskontrolli tulemused 2013.a ja Ivo Wegmannilt Šveitsist teemal Euroopa lihaturg – eile, täna, homme, kus võrdles erinevate lihaliikide (veis, siga kana) tarbimise muutusi. Mitukümmend aastat lihaveiste ja veiselihaga tegelenud šveitslase jutt oli optimistlik, et veiselihal on tulevikku just tänu veiste omadusele tarbida rohusööta, kuna sea- ja linnulihatootmine põhineb tera-ja kaunviljadel, mida vajatakse üha enam inimtoiduks.

Viimasena esines Pilleriin Puskar Alltech Eesti OÜ ning teemaks STARTer lihaveise vasikate kasvuks.

Ning lõpuks enne õhtusööki said välja kuulutatud ka ELKS kodulehe fotokonkursi 2014 võitjad, kelleks on Mariliis Kutsar, Kairit Vahenurm ja Evelin Susi.

Sellega oli seminari ametlik osa läbi ja seltskondlikku suhtlemist jätkus veel pikalt. Järgmise päeva hommikuks olid aga kohalejäänud ilusasti rivis, et peale hommikusööki võtta osa lihaveisekasvatajate mitmevõistlusest, mille oli põnevalt kokku pannud Margus Keldo. Aitäh tubli töö eest! Niisiis grupeeruti neljaliikmelistesse võistkondadesse Angused, Herefordid, Limusiinid, Simmentalid ja Šaroleed ning võeti mõõtu sünnitusabi andmises, vasika püüdmises ja märgistamises, täpsete mõõtudega kopli rajamises, pulli eluskaalu määramises, silotegemises, varjualuse ehitamises ning isegi aktiivses sportlikus puhkamises.

Aitäh kõikidele, kes suvepäevade õnnestumisele kaasa aitasid nii korraldamisega kui osalemisega! Järgmine suurem üritus ja kohtumispaik lihaveisekasvatajatele Jäneda Talupäevad 26.-27. juulil 2014.

Seniks tegusat söödavarumishooaega!