26. november toimus Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi infopäev

Infopäev oli planeeritud läbi viia kolmel korral, aga koroonaviiruse leviku tõttu oli vajalik see korraldada veebis.

Infopäeval kanti ette järgnevad teemad:

1. „e-põlluraamat“ esitaja oli Elmar Reinhold e-Agronom OÜ-st

2. „Veiste ostu-müügi olukord“, sõna said Tanel Bulitko Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistust, Marko Hiiemäe Liivimaa Lihasaaduste Wabrik OÜ-st, Anne Pavlenko Baltic Vianco OÜ-st ja Rando Treimuth Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistust.

 

3. „Väiketapamajade nõuded“ teemat tutvustasid Kristi Kadak Veterinaar- ja Toiduametist ning Elsa Peipman ja Katrin Kempi Maaeluministeeriumist.

4. Lihaveise jõudluskontrolli tulemusi tutvustas Tõnu Põlluäär ETKÜ-st

5. Tootjaorganisatsioonist “Eesti Liha” räägivad Anu Hellenurme EPKK-st/Anu Ait OÜ ja Kaie Laaneväli-Vinokurov

Infopäeva vaatas kokku 117 seltsi liiget. Infopäevast tehti salvestus. Liikmed, kes ei saanud 26.11.2020 veebis toimunud infopäeval osaleda, said võimaluse järele vaatamiseks.

Tänada ettekandjaid ja kuulajaid ning näidata ettekandjatele mõeldud kotti, koos 2021 aasta ELKS kalendri ja kruusiga.